W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontrole przeprowadzone w roku 2023

1. W okresie od 19.01.2023r. do 22.05.2023r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę pt. „Obsługa obywateli polskich i cudzoziemców w jednostkach administracji publicznej”. Kontrolą objęto lata2021-2023 (do dnia zakończenia kontroli). Ustalenia kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.06.2023r. sygn. LBY.410.002.02.2023. Pismem z dnia 04.07.2023r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Bydgoszczy o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 2

2. W okresie od 23.02.2023r. do 18.04.2023r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt w Mieście Bydgoszcz w zakresie: „Gospodarowanie środkami publicznymi w 2019 roku, w tym część oświatowa subwencji ogólnej i obowiązki związane z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania”. Ustalenia zostały przedstawione w Sprawozdaniu z audytu z dnia 19.04.2023r. Pismem z dnia 11.05.2023r. sygn. WE.I.3032.23.2023 poinformowano Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy o podjętych działaniach.
Dokumentacja dotycząca audytu – załącznik nr 3

3. W dniach od 06.03.2023r. do 07.03.2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził wizytę monitoringową w zakresie trwałości projektu nr RPKP.06.01.02-04-0011/17 pt. „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych”. Ustalenia zostały zawarte w Raporcie z wizyty monitoringowej nr WR-VII.44.3.42.2023.ŁS w zakresie kontroli trwałości projektu nr RPKP.06.01.02-04-0011/17 z dnia 14.04.2023r.
Raport z wizyty monitoringowej– załącznik nr 1

4. W okresie od 03.04.2023r. do 27.04.2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową projektu nr RPKP.10.02.01-04-0021/20 pt. „Akademia Przedszkolaka 4”. Ustalenia kontroli zostały opisane w Informacji pokontrolnej nr 115/2022/2023 z dnia 24.05.2023r.
Informacja pokontrolna– załącznik nr 13

5. W dniach od 24.05.2023r. do 26.05.2023r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło kontrolę na miejscu na zakończenie realizacji projektu nr POIS.08.01.00-00-0159/17  pn. „Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I”. Ustalenia zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z kontroli nr 12/2023 z dnia 12.07.2023r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 4

6. W okresie od 02.06.2023r. do 27.09.2023r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę pt. „Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa”. Kontrolą objęto lata 2020-2023 (I kwartał). Ustalenia kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.09.2023r. sygn. LBY.410.012.03.2023. Pismem z dnia 18.10.2023r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Bydgoszczy o podjętych działaniach w celu realizacji wniosków pokontrolnych.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 10

7. W okresie od 05.06.2023r. do 23.06.2023r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadziła planową kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej - Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 61 w  Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej nr FE-I-S.44.6.2.2023.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 7

8. W dniu 06.06.2023r. została przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy kontrola utrzymania obiektu użyteczności publicznej – budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Protokole kontroli utrzymania obiektu budowlanego z dnia 06.06.2023 sygn. PINB.531.86.2023.SK. 
Protokół – załącznik nr 5

9. W okresie od 13.06.2023r. do 08.08.2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu/ Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza przeprowadził kontrolę planową projektu nr RPKP.12.01.00-04-0001/22  pt. „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT na lata 2014-2020 w roku 2022”. Ustalenia zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 150/2022/2023 z dnia 10.08.2023r.
Informacja pokontrolna– załącznik nr 8

10. W okresie od 21.08.2023r. do 06.10.2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.03.01.00-04-0018/17  pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy”. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr WR-VII.44.1.103.2023.AZ z dnia 11.10.2023r. 
Informacja pokontrolna– załącznik nr 6

11. W okresie od 29.09.2023r. do 20.11.2023r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt w Mieście Bydgoszcz w zakresie: „Gospodarowanie środkami publicznymi w 2020 roku, w tym część oświatowa subwencji ogólnej i obowiązki związane z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania”. Ustalenia zostały przedstawione w Sprawozdaniu z audytu z dnia 22.11.2023r. 
Sprawozdanie z audytu – załącznik nr 12

12. W okresie od 02.10.2023r. do 06.11.2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.06.03.02-04-0007/19  pn. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr WR-VII.44.1.124.2023.JB z dnia 27.11.2023r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 9

13. W dniach od 30.10.2023r. do 31.10.2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził wizytę monitoringową w zakresie trwałości projektu nr RPKP.06.04.01-04-0002/20 pn. „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego”. Ustalenia zostały zawarte w Raporcie z wizyty monitoringowej nr WR-VII.44.3.132.2023.JL w zakresie kontroli trwałości projektu nr RPKP.06.04.01-04-0002/20 z dnia 03.01.2024r.
Raport z wizyty monitoringowej– załącznik nr 11

Załączniki

Załącznik 1 pdf, 716 kB
Załącznik 2 pdf, 2.13 MB
Załącznik 3 pdf, 2.62 MB
Załącznik 4 pdf, 1.11 MB
Załącznik 5 pdf, 318 kB
Załącznik 6 pdf, 785 kB
Załącznik 7 pdf, 958 kB
Załącznik 8 pdf, 581 kB
Załącznik 9 pdf, 1.12 MB
Załącznik 10 pdf, 1.68 MB
Załącznik 12 pdf, 2.66 MB
Załącznik 13 pdf, 2.15 MB

Powiadom znajomego