W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Prowadzone

1. Od dnia 27.06.2014 r. Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi kontrolę w  Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości i terminowości udokumentowania obrotu składnikami majątku Miasta Bydgoszczy w związku  z realizacją wybranych zadań  ze szczególnym uwzględnieniem  lat 2011- 2013 (kontrola zawieszona).

2. Od dnia 28.02.2023r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu prowadzi kontrolę w trybie uproszczonym pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy dotyczącą odmowy rozbiórki budynku przy ul. Jagiellońskiej 65 w Bydgoszczy w zakresie prawidłowości postępowania administracyjnego.

3. W dniach od 03.04.2023r. do 07.04.2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową realizacji projektu nr RPKP.10.02.01-04-0021/20  pt. „Akademia Przedszkolaka 4”.

4. Od dnia 02.06.2023r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy prowadzi kontrolę pt. „Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa”.

5. Od dnia 05.06.2023 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzi planową kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej, której funkcję pełni Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Jagiellońskiej 61 w  Bydgoszczy.

6. Od dnia 13.06.2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadzi kontrolę planową projektu nr RPKP.12.01.00-04-0001/22  pt. „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT na lata 2014-2020 w roku 2022”.

7. Od dnia 16.06.2023r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w  Bydgoszczy prowadzi w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę doraźną, której przedmiotem jest organizacja łączności w „Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody” oraz systemu ostrzegania i alarmowania wraz z oprogramowaniem wykorzystywanym przez właściwe komórki ds. zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego na potrzeby informowania ludności cywilnej, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o zagrożeniach atmosferycznych, chemicznych, biologicznych i radiacyjnych oraz ostrzegających przed uderzeniami z powietrza.

8. Od dnia 27.06.2023r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu prowadzi kontrolę w trybie uproszczonym pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy, której przedmiotem jest ocena prawidłowości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu – budowy urządzeń hydrotechnicznych przy ul. Tamka w Bydgoszczy.

9. Od dnia 27.06.2023r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu prowadzi kontrolę pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Kontrolą objęto okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

10. W dniach od 21.08.2023r. do 23.08.2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu prowadził kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.03.01.00-04-0018/17  pt. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy”.

Powiadom znajomego