W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenia do stron postepowania

XML

6730.234.2021.AO

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wskazującego nowy termin załatwienia sprawy dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ulic: Pogodnej i Syrokomli w Bydgoszczy.

6740.1022.2021.AKI_decyzja

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kwietniowej na terenie dz. nr ew. 2/30, obr. 0418 w Bydgoszczy.

6740.768.2021.OA/KRK_decyzja

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Majowej na dz. nr ew. 1/26,1/20, obr. 0418 w Bydgoszczy

6730.356.2020.RW

Obwieszczenie o wystąpieniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ekranów akustycznych obniżających poziom hałasu emitowanego z terenu zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11

6740.768.2021.OA/KRK

Obwieszczenie o możliwości zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy, przed wydaniem decyzji na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Majowej dz.nr 1/26, 1/20, obręb 0418 w Bydgoszczy

6730.267.2021.RW_decyzja wz

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z infrastrukturą techniczną, na nieruchomości ozn. nr ew. 12/36, 12/33, 9/16, 12/34, 12/35, 7/7 w obr. 240 oraz ozn. nr ew. 74/4, 80/12, 80/11 w obr. 253, zlokalizowanej przy Łowickiej w Bydgoszczy.

6730.234.2021.AO

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na nieruchomości ozn. nr  ew. 143/42 w obr. 0054 u zbiegu ulic: Pogodnej i Syrokomli w Bydgoszczy.

6730.170.2021.SJ_pismo SKO

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z treścią pisma kierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w związku z odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy, nr 23/2022 z dnia 1.02.2022r., znak: WAB.I.6730.170.2021.SJ, ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

6730.307.2021.KSZ_decyzja wz

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, na nieruchomości ozn. nr ew. 21/13 w obr. 400, położonej przy ul. Świętokrzyskiej w Bydgoszczy.

6730.267.2021.RW_przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz zgłoszonymi żądaniami, przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Łowickiej na terenie posesji ozn. nr ew. 12/36,12/33,9/16,12/34,12/35,7/7 w obr....

6730.307.2021.KSZ_możliwość zajęcia stanowiska przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o możliwości zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, na nieruchomości ozn. nr ew. 21/13 w obr. 400, położonej przy ul. Świętokrzyskiej w Bydgoszczy.

6740.824.2021.AW_podjęcie postępowania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17.01.2022r. o podjęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Pana Macieja Gusta Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, w sprawie wniosku z datą wpływu do tut. Urzędu 27.09.2021r., dotyczącego zmiany decyzji nr 2/2019 z dnia...

6730.306.2021.KSZ

Obwieszczenie do stron postępowania w sprawie rozbudowy hali magazynowej o część warsztatową z zapleczem socjalnym, na nieruchomościach ozn. nr ew.: 12/17, 12/18 w obr. 240, położonych przy ul. Skandynawskiej w Bydgoszczy