W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenia do stron postepowania

XML

6730.347.2023.WG_przekazanie do SKO

Obwieszczenie o przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

6730.95.2024.KSZ_wszczęcie wz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1/5, 1/22 w obrębie 378, położonych przy ul. Zamczysko w Bydgoszczy.

6730.95.2024.KSZ_wystąpienie do WMG

Obwieszczenie o wystąpieniu do Wydziału Mienia i Geodezji o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednoliw: Dz. U. z 2024r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 4 pkt 6, w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

6730.42.2024.WK_wystąpienie do Wojewody

Obwieszczenie o wystąpieniu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 14/3 w obrębie 401 przy ul. Świętokrzyskiej w Bydgoszczy.

6730.42.2024.WK_wystąpienie do Marszałka

Obwieszczenie o wystąpieniu do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 14/3 w obrębie 401 przy ul. Świętokrzyskiej w Bydgoszczy.

6730.42.2024.WK_wystąpienie do RDOŚ

Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 14/3 w obrębie 401 przy ul. Świętokrzyskiej w...

6730.42.2024.WK_wystąpienie do Geologa

Obwieszczenie o wystąpieniu do Geologa Powiatowego w Bydgoszczy o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 14/3 w obrębie 401 przy ul. Świętokrzyskiej w Bydgoszczy.

6730.42.2024.WK_wystąpienie do PPIS

Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 14/3 w obrębie 401 przy ul. Świętokrzyskiej...

6730.104.2024.WG_wystąpienie do WMG

Obwieszczenie o wystąpieniu do Wydziału Mienia i Geodezji o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości ozn. nr ew. 2/43 w obr. 0418, położonej przy ul. Kwietniowej w Bydgoszczy

6730.347.2023.WG_przekazanie odwołania do SKO

Obwieszczenie o przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową przy ul. Nad Torem w Bydgoszczy (dz.nr 24/1, 37, 38/5 w obr. 0059)

6730.105.2024.SJ_wszczęcie wz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy  na podstawie przepisu art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 572) w związku z art. 53 ust.1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

6730.106.2024.SJ_wszczęcie wz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy na podstawie przepisu art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 572) w związku z art. 53 ust.1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

6730.58.2024.SJ/WK_postanowienie_z urzędu

Obwieszczenie o postanowieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2024 roku zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na...

6730.57.2024.KSZ_przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o możliwości zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy, przed wydaniem przedmiotowej decyzji na podstawie art.10 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 572), w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca...

6730.58.2024.SJWK_postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Obwieszczenie o postanowieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy, wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu trzech budynków handlowo - usługowo - mieszkalnych w tym z częścią hostelową na nieruchomości ozn. nr ew.118/2 obręb 486 położonej przy ul. Fordońskiej 19 w...

6730.5.2024.WK_decyzja

Obwieszczenie o wydaniu decyzji  ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości ozn. dz. nr ewid. 18/33 w obr. 407 położonej przy ul. Rataja w Bydgoszczy

6730.17.2024.SJ_zawieszenie postępowania

Obwieszczenie o postępowaniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy wydanym w toku postępowania w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego o funkcję mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na usługi medyczne na nieruchomości ozn. nr ew. 171, obr. 0267...

6730.15.2024.SJ_decyzja

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na nieruchomości ozn. nr ew. 49/2, obręb 0255 położonej przy ul. Łowickiej w Bydgoszczy

6730.57.2024.KSZ_do ULC

Obwieszczenie o wystąpieniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o uzgodnienie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na nieruchomości ozn. nr ew. 20/1 w obr. 208, położonej przy ul. Bocznej w Bydgoszczy.

6730.57.2024.KSZ_do PTIS

Obwieszczenie o wystąpieniu do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na nieruchomości ozn. nr ew. 20/1 w obr. 208, położonej przy ul. Bocznej w Bydgoszczy.