W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenia do stron postepowania

XML

6730.306.2021.KSZ_o niezałatwieniu sprawy w terminie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawiadamiającego o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowej o część warsztatową przy ul. Skandynawskiej w Bydgoszczy

6740.948.2021.AKI_decyzja

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 2/32 obr. 0418 przy ul. Kwietniowej w Bydgoszczy.

6730.356.2020.RW_przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z zebranymi materiałami i dowodami oraz zgłoszonymi żądaniami a także możliwości wypowiedzenia się co do nich, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ekranów akustycznych na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej w...

6730.234.2021.AO

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wskazującego nowy termin załatwienia sprawy dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ulic: Pogodnej i Syrokomli w Bydgoszczy.

6740.1022.2021.AKI_decyzja

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kwietniowej na terenie dz. nr ew. 2/30, obr. 0418 w Bydgoszczy.

6740.768.2021.OA/KRK_decyzja

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Majowej na dz. nr ew. 1/26,1/20, obr. 0418 w Bydgoszczy

6730.356.2020.RW

Obwieszczenie o wystąpieniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ekranów akustycznych obniżających poziom hałasu emitowanego z terenu zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11

6740.768.2021.OA/KRK

Obwieszczenie o możliwości zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy, przed wydaniem decyzji na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Majowej dz.nr 1/26, 1/20, obręb 0418 w Bydgoszczy

6730.267.2021.RW_decyzja wz

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z infrastrukturą techniczną, na nieruchomości ozn. nr ew. 12/36, 12/33, 9/16, 12/34, 12/35, 7/7 w obr. 240 oraz ozn. nr ew. 74/4, 80/12, 80/11 w obr. 253, zlokalizowanej przy Łowickiej w Bydgoszczy.