W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenia

XML

6733.19.2022.MO_wszczęcie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych elektroenergetycznych w ramach zadania przebudowa kanalizacji deszczowej na działkach ozn. nr ew. 157 i 50 w obr. 206 ( ulica Koszalińska) w Bydgoszczy

6733.8.2022.MO_postanowienie wojewody

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek o nr ew. 23/4,62,49,51,22,19,16,81,78/2,103/4,75,76/1,78/1,103/5,111, w obrębie 193 w ulicach : Alei...

6730.181.2021.KSZ_decyzja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na "Hermetyzacji i modernizacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Remondis Bydgoszcz sp. z o.o." przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy

6733.10.2022.AO_decyzja

Obwieszczenie o zmianie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Sułkowskiego 58a w Bydgoszczy

6733.12.2022.MO_wszczęcie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zmianie sposobu użytkowania służbowego lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne przy ul. Kombatantów 2 w Bydgoszczy

6740.1024.2022.ED_decyzja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na odbudowie z rozbudową i przebudową obiektów Wytwórni Pianek Poliuretanowych sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65.

6740.142.2022.MBS_zmiana decyzji ZRID

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2022 roku o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ulicy Nowogrudziądzkiej w Bydgoszczy"

6733.5.2022.MO_decyzja icp

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na nieruchomościach ozn. nr ew. : 2/5, 2/27, 2/14 w obrębie 131 w ulicy Solnej; 2/53, w obrębie 131 przy ul. 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej w Bydgoszczy

6733.11.2022.AO_wszczęcie icp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i nadbudowy sali gimnastycznej budynku dydaktycznego na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 55 w obrębie 126 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Świętojańskiej 20.

6733.9.2022.SJ_wszczęcie icp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji radiokomunikacyjnej P4 - BYD1111A na nieruchomości oznaczonej nr ew. 42/1  w obrębie 187 położonej u zbiegu ulic: Glinki i Rysiej w Bydgoszczy.

6733.5.2022.MO_postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach ozn. nr ew. : 2/5, 2/27, 2/14 w obrębie 131 w ulicy Solnej; 2/53, w obrębie 131 przy ul. 15 Dywizji...

6740.455.2021.MPB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 173/2022, znak: WAB.II.6740.455.2021.MPB na budowę hali namiotowej przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

6733.8.2022.MO_wszczęcie icp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek o nr ew.: 23/4, 62, 49, 51, 22, 19, 16, 81, 78/2, 103/4, 75, 76/1, 78/1, 103/5, 111 w obrębie 193, w ulicach: Alei Powstańców Wielkopolskich, Pałuckiej, Żmudzkiej,...

6740.952.2021.MBS_postanowienie o sprostowaniu załącznika w ZRID

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.04.2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu załącznika nr 4, stanowiącego integralną część decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 1/2022 z dnia 25.03.2022 r. , znak: WAB.II.6740.952.2021.MBS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa ulicy Iławskiej w...

6733.7.2020.MO_wszczęcie icp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew.: 49, 51, 62 w obrębie 193; 109 w obrębie 197 w ulicy Pałuckiej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Żmudzkiej w Bydgoszczy.

6740.647.2021.KRK/MPB

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji zatwierdzającej decyzję zamienną dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją garażową przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy

6740.88.2022.MBS_decyzja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji zmieniającej do zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę zakładu "Nowy Neupack" przy ul. Petersona 15 w Bydgoszczy

6733.6.2020.MO_wszczęcie icp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kompleksowej kotłowni wodnej gazowej o mocy ok. 40 MW w paliwie w PGE Energia Ciepła SA - Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy ECT obejmującego budowę: czterech kotłów gazowych, budynku pomocniczego , fundamentów,...

6740.974.2021.MPB_decyzja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2022 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 155/2022, znak WAB.II.6740.974.2021.MPB zatwierdzającej projekt budowlany na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy.

6730.4.2022.DA_decyzja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej w ramach rozbudowy Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155

6733.10.2022.AO_wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Sułkowskiego 58a w Bydgoszczy

6740.952.2021.MBS_decyzja ZRID

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25.03.2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Iławskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji nr 22"

6733.5.2022.MO_wszczęcie postępowania icp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na nieruchomościach ozn. nr ew. : 2/5, 2/27, 2/14 w obrębie 131 w ulicy Solnej; 2/53, w obrębie 131 przy ul. 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej w Bydgoszczy

6733.88.2021.MO_postanowienie MKZ

Obwieszczenie o postanowieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie pijalni wód wraz z wiatą na nieruchomościach ozn. nr ew. 18, 19 w obr. 0381 położonych przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy zmieniając nazwę...