W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenia

XML

6733.4.2023.SJ_decyzja icp

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję dydaktyczną w budynku publicznej Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy na nieruchomości oznaczonej nr ew. 61/12 w...

6740.766.2022.MBS_decyzja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 2023 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa ulicy Sowiej w zakresie łącznika drogowego zlokalizowanego na działkach o nr ew. 21/2, 21/5, 22/4 w obr. 0319 w Bydgoszczy".

6733.4.2023.SJ_postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającego na zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję dydaktyczną w budynku publicznej Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy na nieruchomości...

6733.7.2023.MO_postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnętrznej elektroenergetycznej linii zasilającej (WLZ) dla zasilania przepływomierza na istniejącej sieci...

6733.1.2023.SJ_decyzja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 marca 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów o nową kwaterę balastu na odpadu inne niż niebezpieczne i obojętne na terenie...

6733.1.2023.SJ_decyzja

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów o nową kwaterę balastu na odpadu inne niż niebezpieczne i obojętne na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura sp. z o.o.przy ul....

6733.8.2023.MO_wszczęcie icp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej na terenie działki o nr ew. 9 w obrębie 87 położonej w Bydgoszczy

6733.11.2023.MO_wszczęcie zmiany icp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.01.2022 r, znak: WAB.I.6733.29.2022.MO Nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew. 18, 19, 36...

6733.7.2023.MO_wszczęcie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie wewnętrznej elektroenergetycznej linii zasilającej (WLZ) dla zasilania przepływomierza na istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ew. 16/15 w obr. 152, położonej w Bydgoszczy w...

6733.10.2023_wszczęcie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  „Budowa kompleksowej kotłowni wodnej gazowej o mocy ok. 40 MW  w paliwie w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy ECI” obejmującego budowę: czterech kotłów gazowych, budynku...

6740.827.2022.MBS_decyzja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2023 roku o  wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa ulicy Strusiej w zakresie skrzyżowania z ulicą Kruszyńską w Bydgoszczy".

6733.9.2023.MO_wszczęcie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół dla Dorosłych na funkcję biurową dla potrzeb Straży Miejskiej wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne na terenie działek o nr ew.: 12/104, 1/27,...

6740.74.2023.MCH_decyzja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2023 roku sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na montaż podziemnego dwupłaszczyznowego zbiornika na olej opałowy lekki o pojemności 40m3 wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową muru...

6733.52.2022.SJ_decyzja

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BYD1130A na nieruchomości ozn. nr ew. 6/23 w obrębie 0229 przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy

6733.2.2023.MO_decyzja icp

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ew. 23/3 w obr. 176, położonej w Bydgoszczy w obrębie ul. Alei Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

6733.6.2023.MS_wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" i mieszkania na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy wraz z rozbudową schodów zewnętrznych oraz budową pochylni i...

6740.29.2023.RS_obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2023 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 449/2022 z dnia 8 września 2022 roku dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,0 MW składającą się z paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą...

6733.3.2023.MO_decyzja icp

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kv, odcinków linii kablowych nn 0,4 kv, szaf kablowych nn. złączy kablowo-pomiarowych nn, na terenie działek o nr ew.: 29/1, 29/4, 22 w obr. 54, położonych w...

6733.3.2023.MO_postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Obwieszczenie o  postanowieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV, odcinków linii kablowych nn 0,4 kV, szaf kablowych nn. złączy kablowo-pomiarowych...

6733.52.2022.SJ_postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BYD1130A na nieruchomości oznaczonej ni. ew. 6/23 w. obrębie 229 położonej przy ul. Inwalidów w...

6733.1.2023.SJ_postanowienie Dyrektora RZGW

Obwieszczenie o postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim polegającego na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów o nową kwaterę balastu...

6733.4.2023.SJ_wszczęcie icpw

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję dydaktyczną w budynku publicznej Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy na nieruchomości oznaczonej nr ew. 61/12 w...

6733.5.2023.MO_wszczęcie icp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na terenie działek o nr ew.: 1/19, 1/23, 1/24 w obr. 322, położonych w obrębie ulicy Wróblowej w Bydgoszczy.

6733.2.2023.MO_postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie o o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ew. 23/3 w obr. 176, położonej w Bydgoszczy w obrębie ul. Alei Stefana...

6733.53.2022.MO_obwieszczenie do stron postępowania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17.02.2023 r. Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.) podaje się do publicznej...