W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta – 2022

Sygnatura: WE-IV.033.9.2021

Termin składania ofert: 2022-02-19

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta w dwóch kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne i sztuki; nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu.

Pierwsza kategoria obejmuje: nauki humanistyczne, nauki społeczne, sztuki, nauki teologiczne. Druga kategoria obejmuje: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej można składać do dnia 19 lutego 2020 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałami: Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, Nr XLII/903/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r., uchwałą Nr XXXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada2020 r.) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Nagrody Naukowej można uzyskać pod nr tel. (52) 58 58 987. 

Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje osobom fizycznym i instytucjom naukowym. Przyznaje się nagrodę indywidualną lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Nagrodę naukową przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziesięciu osób spośród wybitnych uczonych, w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki, na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa regulamin. Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta wręczana jest podczas corocznego koncertu organizowanego w kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich. Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką zmienionej uchwałą Nr XXXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020r, ustalono jako górną granicę wysokości nagród naukowych kwotę stanowiącą równowartość sześciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w grudniu roku poprzedzającego rok przyznania nagród ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019r. poz. 2357 z późn. zm.). Wysokość nagród naukowych każdego roku ustala Prezydent Bydgoszczy.

Uwaga: Kandydaci do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta, w sprawie których złożone zostaną wnioski powinni zapoznać się z treścią Klauzuli Informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać załączoną poniżej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Potwierdzeniem tego wymogu jest złożenie wraz z wnioskiem wymienionej zgody.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane