W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta - 2023

WE-IV.033.9.2022

Termin składania ofert: 19.01.2023

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do:    
- Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców,    
- Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.  
Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2023 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r.)

w Wydziale Edukacji i Sportu  
Urzędu Miasta Bydgoszczy   
ul. Grudziądzka 9-15  
85-130 Bydgoszcz  

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).   

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Stypendiów można uzyskać pod nr tel. 52 58 58 987.

Zgodnie z uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej  Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, ustanawia się:    
- dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców,    
- dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów.  

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.   
Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziesięciu osób spośród wybitnych uczonych, w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki, na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa regulamin. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i dla wyróżniających się studentów wręczane są  podczas corocznego koncertu organizowanego w  kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich. 

Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką zmienionej uchwałą Nr XXXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r, ustalono górną granicę wysokości miesięcznej raty stypendium naukowego kwotę stanowiącą wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).  
Wysokość stypendiów każdego roku ustala Prezydent Bydgoszczy.  

Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.
   
Uwaga: Kandydaci, w sprawie których Rektorzy składają wnioski o przyznanie Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta powinni zapoznać się z treścią Klauzuli Informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać załączoną poniżej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Potwierdzeniem tego wymogu jest złożenie wraz z wnioskiem  o stypendium wymienionej zgody.  

W załączeniu:   
- Wzór wniosku o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców 
- Wzór wniosku o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów 
-  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną 

Załączniki

Powiadom znajomego