W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. (52)
58 58 913 (centrala)
fax: (52)
58 58 623
e-mail:
urzad@um.bydgoszcz.pl

Infolinie:
- (52) 58 58 344 (dla tel. komórkowych)
- 800 800 404 (dla tel. stacjonarnych)

ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP: 953-10-11-863
Regon:
092351297
PKD:
8411Z

Biuro Konserwatora Zabytków

Miejski Konserwator Zabytków 
Sławomir Marcysiak

ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz, pokój 01 
tel. (52) 58 58 499; (52) 58 59 299 
fax: (52) 58 58 820 
e-mail: mkz@um.bydgoszcz.pl; i.janton@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania: 
1. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia, w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, polegającego na możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia;
2. ustanawianie i cofanie ustanowienia, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, społecznego opiekuna zabytków oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków;
3. wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków osobie fizycznej pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków; 
4. wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, a objętego ochroną konserwatorską 
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
5. wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku oraz zabytku nieruchomego, jak również nieruchomości o cechach zabytku, udostępnienie przedmiotu lub nieruchomości na czas niezbędny do wykonania badań; 
6. wydawanie pozwolenia w sprawie: 
a) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
b) wykonywania robót budowlanych w otoczeniu zabytku, 
c) prowadzenia badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków, 
d) prowadzenia badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru zabytków, 
e) przemieszczania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, 
f) trwałego przeniesienia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje, 
g) dokonywania podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, 
h) zmiany przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego zabytku, 
i) umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, 
j) podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, 
7. wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac, wykonywanych bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w jego otoczeniu, a także innych działań, o których mowa w pkt. 6 lit. e-g oraz i-j;
8. wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, w przypadku gdy bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne lub podjęto inne działania, o których mowa w pkt 6 lit. e-g oraz i-j; 
9. wydawanie decyzji zobowiązującej doprowadzenie zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne lub podjęto inne działania, o których mowa w pkt. 6 lit. e-g oraz i-j; 
10. wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków; 
11. wydawanie decyzji o wznowieniu postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w pkt. 6; 
12. wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 
13. wydawanie decyzji w sprawie zabezpieczenia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia;
14. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską; 
15. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
16. uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
17. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją budżetu w części przeznaczonej na konserwację zabytków.

Załączniki

Regulamin BKZ pdf, 141 kB

Powiadom znajomego