W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegajacych się o zatrudnienie

Obowiązek informacyjny


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 


Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz


2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:


iod@um.bydgoszcz.pl


lub pisemnie na adres:


Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz


3. a) Państwa dane osobowe zawarte w ofercie pracy, których podanie jest obowiązkowe tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Dane, o których mowa wyżej udostępniacie Państwo w formie oświadczenia, a ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacji. Jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu  na stanowiska urzędnicze, z wyłączeniem stanowisk kierowniczych urzędniczych - powinniście dodatkowo przekazać informację o posiadanej niepełnosprawności. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne gdy kandydat chce skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa wyżej. 

b) Dobrowolne przekazanie przez Państwo w ofercie pracy danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do tych danych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć oświadczenie o cofnięciu zgody pisemnie do Sekretarza Miasta.

c) W przypadku dobrowolnego przekazania danych szczególnie chronionych o których mowa w art. 9 i 10 RODO wymagane jest pisemne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Brak przedmiotowej zgody będzie skutkowało usunięciem danych z CV. 

4. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności pracodawcy oraz podmiotom leczniczym wykonującym badania profilaktyczne. Zgodnie z art. 13 ust 4 ustawy o pracownikach samorządowych Państwa dane osobowe w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, stanowią informację publiczną. Mogą więc być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej określonej ustawą.

5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, o których mowa w pkt 3., a następnie będą przechowywane przez okres 5 lat. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydatów, którzy uzyskali rekomendację do zatrudnienia będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bydgoszczy  oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy – zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych lub będą odsyłane w terminie nie późniejszym niż 3 miesięcy po zakończeniu procedury naboru.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
  i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowo w odniesieniu do danych, o których mowa w punkcie  3 lit b i c:

a. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy  złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody do Sekretarza Miasta.  

b. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Załączniki

Powiadom znajomego