W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

"Małe granty" - tryb przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, że poniższy nabór został zakończony ze względu na wyczerpanie środków finansowych. Organizacje zainteresowane kolejnym naborem w trybie "małych grantów" prosimy o kontakt tel. pod nr: 52 585 91 52.

"Małe granty" - tryb przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

sygnatura: BKB-I.525.1.2022

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury w trybie pozakonkursowym

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki: 

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć  kwoty 10.000,00 zł, 
b) zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami), licząc od daty złożenia oferty, 
c) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww.  trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

Zainteresowane organizacje pozarządowe serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego - w trybie tzw. "małych grantów".

Pula środków na 2022 rok: 10.000,00 zł.
Aktualna pula środków finansowych do dyspozycji: 0,00 zł

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu Witkac.pl (https://witkac.pl/) oraz oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl - zawierającej zgodną sumę kontrolną oraz podpisanej przez upoważnione osoby.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Sielanka 8a, 85-073 Bydgoszcz.

Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków.

Z uwagi na procedury formalno-prawne, uprzejmie prosimy o składanie ofert przynajmniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania. 

Załączniki

Wzór oferty docx, 19 kB

Powiadom znajomego