W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. (52) 58 58 913 (centrala)
fax: (52) 58 58 623
e-mail: urzad@um.bydgoszcz.pl
Infolinie:
- (52) 58 58 344 (dla tel. komórkowych)
- 800 800 404 (dla tel. stacjonarnych)
ePUAP: /umb/SkrytkaESP
NIP: 953-10-11-863
Regon:
- 000596375 (Urząd Miasta Bydgoszczy)
- 092351297 (Miasto Bydgoszcz)
PKD: 8411Z

 

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wszystkie stowarzyszenia oraz fundacje wpisane przed dniem 31 października 2021 r. do Krajowego Rejestru Sądowego miały obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. W przypadku niedokonania przez organizację zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w ww. terminie należy dokonać tej czynności niezwłocznie. 

Termin zgłaszania informacji do CRBR o beneficjentach rzeczywistych wynosi 7 dni:
1)      od dnia rejestracji fundacji lub stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2)      od dnia rejestracji każdej zmiany danych (np. zmiany w zarządzie) fundacji lub stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Brak zgłoszenia informacji do CRBR w ww. terminach naraża stowarzyszenie lub fundację na sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej. 

Zgłoszenia do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie crbr.podatki.gov.pl.

Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy związków stowarzyszeń oraz stowarzyszeń zwykłych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad stowarzyszeniami lub fundacjami.

W rozumieniu ww. ustawy beneficjentem rzeczywistym stowarzyszenia rejestrowego lub fundacji jest każda osoba fizyczna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem ma decydujący wpływ na jej działalność.

Według ustawy beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji. Organem stanowiącym osoby prawnej jest organ, który dysponuje (na podstawie ustawy albo aktu prawa wewnętrznego, np. statutu) uprawnieniami do przyjmowania wiążących rozstrzygnięć odnoszących się do całej osoby prawnej. 

W przypadku fundacji założonej przez osoby fizyczne, należy ustalić na podstawie statutu, który organ jest organem stanowiącym. Beneficjentami rzeczywistymi będą członkowie organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby, bowiem w organie 4–osobowym i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu. Jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4–osobowe, jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu fundacji, niezależnie od tego ile liczy osób.

W przypadku stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym najwyższą władzą stanowiącą jest walne zebranie członków. Ze względu na to, że minimalna liczba członków stowarzyszenia rejestrowego wynosi 7 osób, to żadna z osób nie będzie posiadała więcej niż 25% głosów, więc w tym przypadku jako beneficjentów rzeczywistych trzeba będzie wskazać wszystkich członków, którzy wchodzą w skład zarządu stowarzyszenia.

Powiadom znajomego