Elżbieta Wiewióra

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pokój 6
tel. (52) 58 58 310
fax: (52) 58 58 199
e-mail: sekretarz@um.bydgoszcz.pl

Wydziały nadzorowane:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny; Wydział Spraw Obywatelskich; Urząd Stanu Cywilnego; Wieloosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zarządzenie Nr 412/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Sekretarza Miasta

Zarządzenie Nr 366/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Sekretarza Miasta

Zarządzenie Nr 649/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Sekretarza Miasta

Zarządzenie Nr 160/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 marca zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Sekretarza Miasta

Wiewióra Elżbieta - oświadczenie majątkowe za rok 2022

Wiewióra Elżbieta - oświadczenie majątkowe za rok 2021

Wiewióra Elżbieta - oświadczenie majątkowe za rok 2020 (w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Miasta)

Wiewióra Elżbieta - oświadczenie majątkowe za rok 2020 (w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta)

Wiewióra Elżbieta - oświadczenie majątkowe za rok 2020

Wiewióra Elżbieta - oświadczenie majątkowe za rok 2019

Wiewióra Elżbieta - oświadczenie majątkowe za rok 2018 (korekta)

Wiewióra Elżbieta - oświadczenie majątkowe za rok 2018

Wiewióra Elżbieta - oświadczenie majątkowe za rok 2017