W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Komunikaty

XML

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 maja 2024 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4 oraz poz. 50 załącznika do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych...

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Rada Miasta Bydgoszczy, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j. z dnia 2023.02.02) wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2024-2027. Są to wybory uzupełniające. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1680 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 29 marca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie...

Wścieklizna - groźna choroba zwierząt i ludzi

W związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną w Polsce w odniesieniu do wścieklizny, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie należy przeprowadzić w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3-ego miesiąca życia, a następnie nie...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20 marca 2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że dnia 23 lutego 2024 r. pełnomocnik wnioskodawcy, złożył wniosek dotyczący zmiany wniosku złożonego dnia...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2024 r. Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1680 ze zm.) oraz poz. 50 załącznika do ww. ustawy, zawiadamia się, że dnia...

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 20 marca 2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E  STAROSTY BYDGOSKIEGO  z  dnia 20 marca 2024 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)  oraz art. 11 f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg...

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 marca 2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że dnia 13 marca 2024r. Burmistrz Solca Kujawskiego wydał, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,...