W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. (52) 58 58 913 (centrala)
fax: (52) 58 58 623
e-mail: urzad@um.bydgoszcz.pl
Infolinie:
- (52) 58 58 344 (dla tel. komórkowych)
- 800 800 404 (dla tel. stacjonarnych)
ePUAP: /umb/SkrytkaESP
NIP: 953-10-11-863
Regon:
- 000596375 (Urząd Miasta Bydgoszczy)
- 092351297 (Miasto Bydgoszcz)
PKD: 8411Z

 

Numery kont bankowych

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na wskazane poniżej rachunki bankowe w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

pl. Teatralny 4
ul. Kolbego 40
ul. Kwiatkowskiego 2 
ul. Trybunalska 2    
ul. Wojska Polskiego 20A


Wydział Księgowości

Uwaga! Ze względu na zapewnienie bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz zarządu, Miasto Bydgoszcz wprowadza indywidualne numery rachunków bankowych. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułów na wskazany w piśmie numer konta.

Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia do 31 marca opłaty z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podane rachunki.

Nr rachunku bankowego:  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697 
- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów gminy*;
- opłata za dzierżawę gruntów gminy; 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy;
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości i opracowań szacunkowo-geodezyjnych;  
- opłata adiacencka i renta planistyczna; 
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności; 
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminy; 
- inne dochody z mienia gminy;
- grzywny za niezrealizowanie ustawowego obowiązku szkolnego; 
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych;
- kwoty należne miastu z tytułu spadkobrania.

Telefon kontaktowy: (52) 58 59 105, (52) 58 58 804, (52) 58 58 234, (52) 58 58 849  (grunty gminy przeznaczone na cele mieszkalne, grunty gminy przeznaczone pod garaże oraz działalność gospodarczą)

Nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945 
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa;
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa; 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa;  
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności; 
- inne dochody z mienia Skarbu Państwa.

*termin płatności - opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntów płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokości wynikającej z aktu notarialnego, decyzji lub pisma Wydziału Mienia  i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Niniejsza opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.

Telefon kontaktowy: (52) 58 58 494, (52) 58 59 460 (grunty Skarbu Państwa)

Nr rachunku bankowego: 69 1240 6452 1111 0010 4788 1795 
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Nr rachunku bankowego: 90 1240 6452 1111 0010 4788 0932 
- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów;
- opłata za kartę wędkarską;
- opłata za wydanie dziennika budowy;
- opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdów.

Telefon kontaktowy: (52) 58 58 494

Nr rachunku bankowego:  85 1240 6960 3903 1023 0000 0000
- opłata za udostępnienie danych osobowych.

Nr rachunku bankowego:  18 1240 6960 3897 1038 0000 0000
- opłata za korzystanie z cmentarzy.

Nr rachunku bankowego: 70 1240 6960 3900 1021 0000 0000 
- opłaty związane z rejestracją pojazdów.

Nr rachunku bankowego: 08 1240 6960 3900 1024 0000 0000 
- opłaty za wydanie prawa jazdy.

Nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3900 1025 0000 0000 
- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Nr rachunku bankowego: 72 1240 6960 3897 1026 0000 0000 
- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Nr rachunku bankowego: 10 1240 6452 1111 0010 4788 1984 
- opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. 

Telefon kontaktowy: (52) 58 58 477

Nr rachunku bankowego: 53 1240 6452 1111 0010 4788 4217 
- mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Bydgoszczy.

Telefon kontaktowy: (52) 58 58 477


Wydział Świadczeń Rodzinnych

Nr rachunku bankowego: 39 1240 6452 1111 0010 4788 1753
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe.

Telefon kontaktowy:
(52) 58 58 685

Nr rachunku bankowego: 19 1240 6452 1111 0010 4788 1434
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok bieżący.

Telefon kontaktowy:
(52) 58 58 220


Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    
- opłata skarbowa.

Telefon kontaktowy: (52) 58 58 246

Nr rachunku bankowego: 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394 
 - podatek od środków transportowych.

Telefon kontaktowy: (52) 58 58 997

Uwaga! W podatku od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych – obowiązują  indywidualne numery kont  bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.    

Nr rachunku bankowego: 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838
- opłata targowa, podatek rolny i leśny.

Telefon kontaktowy: (52) 58 58 249

Uwaga! W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych obowiązują indywidualne numery kont bankowych – wpłat prosimy dokonywać na numery kont, podane w decyzjach podatkowych.
   
Nr rachunku bankowego: 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844
- podatek od nieruchomości.

Telefon kontaktowy: (52) 58 58 122; (52) 58 58 648 (osoby fizyczne); (52) 58 58 249 (osoby prawne)

Uwaga! W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłat należy dokonywać na indywidualne numery  kont  podane w decyzjach organu podatkowego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych obowiązują  indywidualne numery kont  bankowych – wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.


Wydział Windykacji

Nr rachunku bankowego: 52 1240 6452 1111 0010 4788 1131

Telefon kontaktowy: (52) 58 59 222


Wydział Gospodarki Odpadami

Uwaga!
Miasto Bydgoszcz wprowadziło indywidualne numery rachunków bankowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułu na wskazany w piśmie numer konta.

Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy Banku Pekao S.A.:

Numer rachunku bankowego: 77 1240 6452 1111 0010 4788 1942
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Telefon kontaktowy: (52) 58 58 814; (52) 58-58-839

Opłata wnoszona jest do 20 każdego następnego miesiąca.

Powiadom znajomego