W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie całego kraju, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 6 czerwca 2024 r.

Wyborca nie musi być ujęty w spisie wyborców (nie musi posiadać zameldowania na pobyt stały) Może on zostać złożony pisemnie lub  w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. 

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania

W celu otrzymania zaświadczenia wyborca składa wniosek w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

przy ulicy Przyrzecze 7-13 pok. 101,

Biurze Meldunkowym Nr 4 przy ulicy Ppor. Emilii Gierczak 6

w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8:00 do 16:00

wtorek w godz. od 8:00 do 18:00

piątek od 8:00 do 14:00

Termin składania wniosków do 6 czerwca 2024 r.

Pytania można zgłaszać do Referatu Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy:  

tel. 52 58 58 125
tel. 52 58 58 304

Załączniki

Powiadom znajomego