W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Miejski Rzecznik Konsumentów

Anna Dolewska

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 215 (budynek A)
tel. (52) 58 58 428
fax: (52) 32 88 875 
e-mail: mrk@um.bydgoszcz.pl 

Podstawę prawną działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów stanowi ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), – która m.in. określa rolę samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumentów, funkcję i zadania powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Miejski Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym w sporach między indywidualnym konsumentem a przedsiębiorcą. Ustawodawca nie przewidział dla instytucji rzecznika konsumentów uprawnień o charakterze władczym i kontrolnym. Rzecznik przede wszystkim udziela porad prawnych w zakresie prawa konsumenckiego, podejmuje interwencje, mediacje mające na celu wyegzekwowanie należnych konsumentom świadczeń. Rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście (prezydentowi miasta).

Do ustawowych zadań i uprawnień Rzecznika Konsumentów należy: 
- zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa, informacji oraz innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony ich interesów, 
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 
- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
- współdziałanie z właściwą terytorialnie Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz instytucjami i organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, 
- występowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach naruszania zbiorowych interesów konsumentów,
- występowanie, jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
- propagowanie wiedzy na temat praw konsumentów.

Powiadom znajomego