W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

III edycja 2023 roku Konkursu Stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

III edycja 2023 roku Konkursu Stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

 

Sygnatura: BKB.I.3032.7.2023

Termin składania ofert: 2023-07-31


Biuro Kultury Bydgoskiej, w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ogłasza III EDYCJĘ 2023 naboru wniosków o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (Uchwała Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku).

Stypendia przyznawane są osobom indywidualnym lub grupie osób trzy razy w roku na konkretne przedsięwzięcia oraz projekty artystyczne i twórcze, np.: napisanie lub wydanie  książki, płyty, realizację filmu czy wystawy, udział w festiwalach, kursach, rezydencjach artystycznych – również odbywających się za granicą.
Oceny wniosków dokonuje Komisja Stypendialna, powołana Zarządzeniem Nr 92/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2023 roku,
w składzie: 

1)      Katarzyna Tomaszewska ‒ przewodnicząca Komisji Stypendialnej, przewodnicząca Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Bydgoszczy,
2)      Adam Skrętny – zastępca przewodniczącej Komisji Stypendialnej, prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
3)      Katarzyna Zwierzchowska ‒ przewodnicząca Komisji Promocji Miasta i Współpracy
z Zagranicą Rady Miasta Bydgoszczy,
4)      Jolanta Chmara ‒ prezes Okręgu Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Plastyków,
5)      Magdalena Zdończyk ‒ dyrektorka Biura Kultury Bydgoskiej.

 

Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendium są:

·         wysoka wartość oraz jakość artystyczna, edukacyjna, społeczna przedmiotu stypendium;
·         oryginalność i unikatowość;
·         znaczenie dla społeczności lokalnej oraz promocji Bydgoszczy;
·         realne określenie celów i rezultatów przedmiotu stypendium oraz    właściwy dobór środków i metod jego realizacji;
·         potencjał w kontekście dotychczasowej lub planowanej kariery twórczej oraz dorobku artystycznego lub naukowego wnioskodawcy, związanego z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego;
·         brak znamion komercyjności projektu stypendialnego.

Stypendium nie może zostać przyznane na:

·         zakup środków trwałych lub nieruchomości;
·         finansowanie nauki w szkołach lub na uczelniach wyższych;
·         przygotowanie prac magisterskich i doktorskich.


Do wniosków na przedsięwzięcia odbywające się zagranicą wymagane jest przedłożenie zaproszenia. 
Do wniosków dotyczących projektów wydawniczych wskazane jest dołączenie rekomendacji i recenzji wydawniczych, które  mają decydujący wpływ na ocenę wniosku przez Komisję Stypendialną. Ponadto wymagane jest zawarcie informacji o planie dystrybucji, promocji oraz czy egzemplarze książki/płyty będą udostępniane nieodpłatnie, czy też będą przeznaczone
do sprzedaży.
W ciągu roku można otrzymać dwa stypendia na przedsięwzięcia realizowane w kraju i jedno stypendium realizowane poza granicą, przy czym każdorazowo należy składać wniosek tylko na jedno przedsięwzięcie. 

Lista stypendiów przyznanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ogłoszona zostanie na stronie internetowej Miasta Bydgoszcz, w terminie przed 1 września 2023 roku.

Po przyznaniu stypendium, do spisania umowy stypendialnej, należy podać: 
- numer konta bankowego, na które zostaną przekazane środki finansowe
(w przypadku jego braku jest możliwość odebrania ich w kasie Urzędu Miasta). 
- nazwę urzędu skarbowego, w którym stypendysta składa zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. 

Stypendysta zobowiązany jest do umieszczenia informacji  o otrzymaniu stypendium i finansowaniu programu we wszystkich materiałach promocyjnych lub informacyjnych związanych z wykonaniem zadania,
na które otrzymał stypendium, a w szczególności w wydawanych publikacjach papierowych i multimedialnych, w brzmieniu: „Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Bydgoszczy”. 
W terminie do 30 dni od zakończenia realizacji zadania, stypendysta jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego, a jego niezłożenie
w terminie obliguje do zwrotu przyznanych środków.

 

Wnioski stypendialne wypełnione KOMPUTEROWO, na przedsięwzięcia realizowane w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2023 r., należy dostarczyć w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku do Urzędu Miasta Bydgoszczy,  ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz lub ul. Sielanka 8A, 85-073 Bydgoszcz.

W kosztorysie powinien być uwzględniony podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 12% wnioskowanej kwoty. W przypadku 6 000 złotych podatek wynosi 720 złotych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 58 58 901 lub (52) 58  58 189.

Załączniki

Powiadom znajomego