Sygnatura: BKB-I.524.1.2022 Termin składania ofert: 2022-01-31

UWAGA! 
Składanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, odbywa się w systemie informatycznym Witkac.pl. 
W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków systemu Witkac.pl (https://witkac.pl/#/Contest/View/19614) oraz oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl - zawierającej zgodną sumę kontrolną oraz podpisy upoważnionych osób. 
Bezpośredni link działa tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników systemu Witkac.pl. Rejestracja jest bezpłatna.


 Załączniki:

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl
Instrukcja wypełniania i składania oferty w systemie Witkac.pl
Zarządzenie nr 650/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28.12.2021 r.
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursu (regulamin)
Załącznik nr 2 - Oferta
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wydatkach planowanych do pokrycia z wnioskowanej dotacji
Załącznik nr 4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
Załącznik nr 5 - umowa
załącznik nr 6 - Sprawozdanie
załącznik nr 7 - załącznik do sprawozdania - zestawienie kosztów
Załącznik nr 8 - karta oceny
Zarządzenie nr 652/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert