Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.
Osiedlowe Centra Seniora „Bydgoszcz Seniorom".

Celem konkursu jest wsparcie finansowe uruchomienia czterech centrów, świadczących usługi dla seniorów w zakresie doradztwa, oferty stałych zajęć grupowych, spotkań towarzyskich, a także wspierania inicjatyw społecznych środowisk senioralnych i wzmacniania więzi międzypokoleniowych.

Składanie ofert następuje z wykorzystaniem
generatora serwisu Witkac.pl - KLIKNIJ TUTAJ

Szczegółowa dokumentacja konkursowa
dostępna jest w poniższych załącznikach.Załączniki:

Zarządzenie Prezydenta Bydgoszczy 354/2022 ogłoszenie konkursu
regulamin konkursu
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania
karta oceny oferty
Zarządzenie Prezydenta Bydgoszczy 355/2022 komisja konkursowa
Zarządzenie Prezydenta Bydgoszczy 422/2022 powołanie komisji