Dyrektor 
Izabela Szczesik-Zobek 

ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz 
tel. 52 5859 446 
fax: 52 5859 459 
e-mail: zit@um.bydgoszcz.pl Kompetencje i zadania:
Biuro ZIT BTOF zapewnia obsługę Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Biuro ZIT BTOF zapewnia obsługę wykonywanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IP RPO WK-P) zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


ARCHIWALNA STRONAZałączniki:

Schemat organizacyjny BZIT
Regulamin BZIT