W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Porządek obrad Rady Miasta

XML

V SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołów:
√ Nr III z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 maja 2024 r.,
√ Nr IV z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 maja 2024 r.
7. Raport o stanie Miasta Bydgoszczy za 2023 r. 
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bydgoszczy wotum zaufania.
9. Projekt uchwały w  sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bydgoszczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za rok 2023.
11. Informacja  Prezydenta na temat debaty w sprawie zagospodarowania Placu Teatralnego - zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.
12. Projekt uchwały o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki - Cmentarna” w Bydgoszczy.
13. Projekt uchwały zmieniający „uchwałę w sprawie ustalenia opłat  za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy”, w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar   Gminy Pruszcz.
14. Projekt uchwały w  sprawie delegowania radnego Rady Miasta Bydgoszczy kadencji 2024-2029 do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego kadencji 2022-2025.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży  Pożarnych  uczestniczących w działaniach  ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
16. Projekt uchwały w sprawie wyboru  przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy do Bydgoskiej Rady  ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania.
17. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy.
18. Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Bydgoskiej Rady Seniorów.
19. Projekt uchwały w sprawie  powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SP ZOZ  im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy.
20. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  w Bydgoszczy.
21. Projekt uchwały w  sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody  dębu szypułkowego rosnącego w Bydgoszczy, na terenie Ogrodu Botanicznego w Leśnym Parku Kultury  i Wypoczynku w Myślęcinku.
22. Projekt uchwały w  sprawie  przyznania dotacji dla Parafii Katedralnej p.w. Św. Marcina i Mikołaja  w Bydgoszczy na realizacje  zadania pn. „Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła  akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy” w ramach dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy  Zabytków.
23. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji.
24. Informacja o wydanych decyzjach dotyczących jednorazowych opłat ustalanych w trybie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ww. ustawy.
25. Projekt uchwały w  sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Miasta Bydgoszczy.
26. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Modrzewiowej.
27. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności gruntowej na nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Królowej Jadwigi.
28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki z większościowym udziałem Miasta Bydgoszczy działającej pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny  Sp. z o.o. z jednoosobową spółką Miasta Bydgoszczy działającą pod firmą Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., w trybie łączenia się przez przejęcie.
29. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok (7).
30. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (7).
31. Projekt uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2024- 2027.
32. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
33. Komunikaty.
34. Zakończenie sesji.