W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Porządek obrad Rady Miasta

XML

LXXVII SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 28 lutego 2024 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr LXXV z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2024 r.
6. Informacja  spółki MWiK w sprawie realizacji projektu: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”.
7. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Bydgoszczy w 2023 roku.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz za rok 2023.
9. Projekt uchwały w sprawie  złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Elektryczno-Energetycznym nr 2 im. Jana III Sobieskiego w  Bydgoszczy.
10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Marcina Orłowity.
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat  i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy.
12. Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 34 na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Kaszubskiej 15.
14. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.
15. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2024 rok (2).
17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (2).
18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Bydgoszczy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
19. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
20. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
21. Komunikaty.
22. Zakończenie sesji.