W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Transmisja sesji

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów:
√ Nr LXXIX z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
√ Nr LXXX z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
√ Nr I z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 maja 2024 r.,
√ Nr II z sesji Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 maja 2024 r.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bydgoszczy w 2023 roku.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji  lokalnego rynku pracy do 2030 roku” w 2023 roku oraz Plan działania w tym zakresie na 2024 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących w granicach działki nr 4 obręb 0156 położonej przy ulicy Cmentarnej w Bydgoszczy.
10. Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych dla miasta Bydgoszczy za rok 2023.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny  dla Miasta Bydgoszczy na lata 2024-2026.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2024-2026.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Bydgoszczy za lata 2021-2023.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023”.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych  w rejonie ulicy gen. Władysława Andersa i ulicy Gryfa Pomorskiego.
17. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych w Bydgoszczy przy ul. Józefa Korzeniowskiego 3.
18. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych w Bydgoszczy przy ul. Małej 4.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.
20. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
21. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2024 rok (6).
22. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (6).
23. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
24. Komunikaty.
25. Zakończenie sesji.


Nagrania sesji Rady Miasta znajdują się w tym miejscu

Powiadom znajomego