Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30000 euro - dokumentacja przetargu

Ogłoszenie z dnia: 2018-07-02

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytego basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem do budynku Zespołu Szkół nr 30 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Zamawiający: Miasto Bydgoszcz

Sygnatura: WZP.271.30.2018.B

Data Dokument Pobierz
2018-07-30 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Pobierz dokument 599kB
2018-07-16 Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz dokument 753kB
2018-07-10 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana formularza ofertowego Pobierz dokument 1,34MB
2018-07-10 Odpowiedzi na pytania Pobierz dokument 285kB
2018-07-04 Odpowiedź na pytanie (zmiana zapisu w Rozdziale pkt 2 ppkt 3 dot. kryterium) oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert Pobierz dokument 705kB
2018-07-02 Załączniki 17-22: wytyczne WI w zakresie wymagań na sieć lokalną w budynku; wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej; mapa zasadnicza / informacyjna terenu szkoły i okolic; wybrane / posiadane rysunki archiwalnej dokumentacji budynku ZS - 7 rysunków; dokumentacja archiwalna - opinia geotechniczna istniejącego boiska na terenie ZS; zdjęcia okolic - 4 ujęcia Pobierz dokument 29,58MB
2018-07-02 Załączniki 12-16: warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej - KPEC; zapewnienie możliwości podłączenia do sieci elektroenergetycznej - ENEA; naniesienia infrastruktury sieci elektroenergetycznej - ENEA; naniesienia infrastruktury sieci elektroenergetycznej - kabla linii oświetleniowej - ENEA Oświetlenie; warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej - ENEA (zasilanie podstawowe i rezerwowe) Pobierz dokument 11,68MB
2018-07-02 Załączniki 6-11: wynik z pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej - MWiK; informacja ZDMiKP w Bydgoszczy o gestorze sieci kanalizacji deszczowej; informacja ZDMiKP w Bydgoszczy o braku sieci oświetleniowej w terenie ZS; informacja BSM w Bydgoszczy w sprawie istniejącego kabla energetycznego na terenie ZS; warunki techniczne dot. odprowadzenia wód deszczowych - MWiK; możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej - KPEC Pobierz dokument 3,15MB
2018-07-02 Załączniki 1-5: zatwierdzone wytyczne dla basenu rehabilitacyjnego w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych ul. Jesionowa 3A w Bydgoszczy opracowane przez ZS i uzgodnione przez WE; wstępna koncepcja lokalizacji basenu rehabilitacyjnego; wyciąg mpzp "Szwederowo-Horodelska" w Bydgoszczy; informacja MPU o możliwości podłączenia się do sieci przebiegających przez teren działki nr 132 obr.497; warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - MWiK Pobierz dokument 11,24MB
2018-07-02 Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami Pobierz dokument 3,14MB
2018-07-02 Załączniki w spostaci wzoru: formularz oferty, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, umowa Pobierz dokument 7,54MB
2018-07-02 siwz Pobierz dokument 6,46MB
2018-07-02 Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz dokument 5,21MB


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor WZP - Elżbieta Michalska
Podmiot publikujący: Wydział Zamówień Publicznych
Opublikował: Joanna Woźniewska
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-07-02
Data publikacji: 2018-07-02
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-08-22

Liczba zmian: 8
Liczba odsłon: 685

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta