Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30000 euro


Przetargi - wszystkie

ogłoszenie z dnia: 2019-05-09, sygnatura: WZP.271.25.2019.B

Dostawa fabrycznie nowych elementów wyposażenia (systemu audiowizualnego, mebli, systemu wystawienniczego) Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy
ogłoszenie z dnia: 2019-05-07, sygnatura: WZP.271.27.2019.B

Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji oraz świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie miasta Bydgoszczy
ogłoszenie z dnia: 2019-04-18, sygnatura: WZP.271.24.2019.B

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy
ogłoszenie z dnia: 2019-04-05, sygnatura: ZWO.271.4.2019

Przeprowadzenie w latach 2019-2020 cyklu szkoleń/warsztatów/kursów/konsultacji psychologicznych pn."Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze", nr projektu: POWR.01.04.00-00-0011/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu (usługi społeczne)
ogłoszenie z dnia: 2018-11-13, sygnatura: WZP.271.11.2018.E

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastriktury drogowej, technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy
Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta