Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Komunikaty

2020-01-16
sygnatura: WSR-VII.1430.2.2020
Komunikat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 2/17 (Dz. U. poz. 1257)


sygnatura: WSR-VII.1430.1.2020
Komunikat dotyczący uchylenia uchwały Nr LXVI/1244/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2017-06-13
sygnatura: WSR-VI.1430.2.2017
Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018

2017-06-13
sygnatura: WSR-VI.1430.1.2017
Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018 oraz zmiany lokalizacji Wydziału Świadczeń Rodzinnych

2016-12-30
sygnatura: WSR-VI.1430.1.2016
Z dniem 1 stycznia 2017 r., wchodzi w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

2015-12-15
sygnatura: WZS-IV.1430.3.2015
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

2015-12-15
sygnatura: WZS-IV.1430.2.2015
NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ZASIŁKU RODZINNEGO W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO - "ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

2014-05-20
sygnatura: WZS-IV.1430.2.2014
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH W SPRAWIE SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

2014-05-14
sygnatura: WZS-IV.1430.1.2014
Komunikat w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

2012-11-30
sygnatura: WZS-IV.1430.4.2012
Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

2012-07-10
sygnatura: WZS-IV.1430.3.2012
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (lipiec-grudzień 2012 r.)

2012-05-22
sygnatura: WZS-IV.1430.2.2012
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

2012-01-02
sygnatura: WZS-IV.1430.1.2012
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

2011-12-19
sygnatura: WZS-IV.1430.3.2011
Komunikat w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka realizowanej z budżetu miasta Bydgoszczy

2011-10-10
sygnatura: WZS-IV.1430.2.2011
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2011-01-14
sygnatura: wss.
zaświadczenie lekarskie

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta