Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

PODATEK ROLNY (2019)


sygnatura: uchwały / wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

W związku ze zmianą przepisów, od dnia 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego nie przekracza 100 zł, podatek za 2019 r. jest płatny w całości do 15 marca 2019 r.

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów.


UPL-1P - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1P - Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

PPD-1 - Pełnomocnictwo do doręczeń

OPD-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

PPS-1 - Pełnomocnictwo szczególne

OPS-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 

Zgodnie z dodanym do art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) ustępem 8a, informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6a ust. 11 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono grunt). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady Miasta.

 

Klauzula informacyjna

 

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.):

Uwaga! Do każdej informacji IR-1 (1)należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIR-1 (1), stanowiący jej integralną część.

IR-1 (1) - Informacja o gruntach + ZIR-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

ZIR-3 (1) - Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku gdy grunty rolne stanowią własność więcej niż jednej osoby)

Uwaga! Do każdej deklaracji DR-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDR-1 (1), stanowiący jej integralną część.

DR-1 (1) - Deklaracja na podatek rolny + ZDR-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

 

Wzory informacji i deklaracji wynikające z uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r.:

Uwaga! Do każdej informacji IR-1, należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZR-1/A, stanowiący jej integralną część.

IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego (2019) + ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych (2019)

ZR-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

ZR-1/C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku gdy grunty rolne stanowią własność więcej niż dwóch osób)

Uwaga! Do każdej deklaracji DR-1 należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZR-1/A, stanowiący jej integralną część.

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (2019) + ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych (2019)

ZR-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

 

Uchwała Nr LII/1085/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoPokaż metkę

Informację wytworzył: Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta
Podmiot publikujący: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Opublikował: Michał Orzechowski
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Data wytworzenia: 2018-12-13
Data publikacji: 2018-12-13
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-07-25

Liczba zmian: 10
Liczba odsłon: 1231

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta