Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (2019)

2018-12-13
sygnatura: uchwały / wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UWAGA!

SZANOWNI PAŃSTWO! OBSŁUGA INTERESANTÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (OSOBY FIZYCZNE) ODBYWA SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. JEZUICKIEJ 16.

W związku ze zmianą przepisów, od dnia 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego nie przekracza 100 zł, podatek za 2019 r. jest płatny w całości do 15 marca 2019 r.

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów.


UPL-1P - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1P - Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

PPD-1 - Pełnomocnictwo do doręczeń

OPD-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

PPS-1 - Pełnomocnictwo szczególne

OPS-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 

Zgodnie z dodanym do art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) ust. 9a, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 13 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.  Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono nieruchomość). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady Miasta.

 

Klauzula informacyjna

 

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.):

Uwaga! Do każdej informacji IN-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIN-1 (1), stanowiący jej integralną część.

IN-1 (1) - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych + ZIN-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

ZIN-3 (1) - Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż jednej osoby)

Uwaga! Do każdej deklaracji DN-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDN-1 (1), stanowiący jej integralną część.

DN-1 (1) - Deklaracja na podatek od nieruchomości + ZDN-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

 

Wzory informacji i deklaracji wynikające z uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r.:

IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (2019)

ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

ZN-1/C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż dwóch osób) 

Uwaga! Do każdej deklaracji DN-1 należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZN-1/A, stanowiący jej integralną część.

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (2019) + ZN-1/A - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych będących w posiadaniu podatnika (2019)

ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

 

Uchwała Nr IV/20/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

Uchwała Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

 

Uchwała Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

 

Uchwała Nr XLII/896/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/896/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r. - Formularz zgłoszeniaPokaż metkę

Informację wytworzył: Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta
Podmiot publikujący: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Opublikował: Michał Orzechowski
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Data wytworzenia: 2018-12-13
Data publikacji: 2018-12-13
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-07-25

Liczba zmian: 19
Liczba odsłon: 15458

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta