Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (2018)

2017-12-19
sygnatura: uchwały / wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UWAGA!

SZANOWNI PAŃSTWO! OBSŁUGA INTERESANTÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (OSOBY FIZYCZNE) ODBYWA SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. JEZUICKIEJ 16.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW, OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU, W PRZYPADKU GDY KWOTA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO LUB LEŚNEGO NIE PRZEKRACZA 100 ZŁOTYCH, PODATEK ZA 2018 ROK JEST PŁATNY W CAŁOŚCI DO 15 MARCA 2018 ROKU.

OD 1 STYCZNIA 2016 R., W PRZYPADKU DZIAŁANIA W IMIENIU PODATNIKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ NOWE WZORY PEŁNOMOCNICTW, OKREŚLONE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW.


UPL-1P - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1P - Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

PPD-1 - Pełnomocnictwo do doręczeń

OPD-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

PPS-1 - Pełnomocnictwo szczególne

OPS-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 

Klauzula informacyjna

IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (2018)

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (2018)

UWAGA! DO KAŻDEJ DEKLARACJI DN-1 NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK ZN-1/A, STANOWIĄCY JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ

ZN-1/A - Informacja o nieruchomościach gruntowych będących w posiadaniu podatnika (2018)

ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości (2018)

ZN-1/C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2018)

Uchwała Nr LII/1083/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr XLII/896/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/896/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r. - Formularz zgłoszeniaPokaż metkę

Informację wytworzył: Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta
Podmiot publikujący: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Opublikował: Michał Orzechowski
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Data wytworzenia: 2017-12-19
Data publikacji: 2017-12-19
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-05-29

Liczba zmian: 13
Liczba odsłon: 28732

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta