Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

PODATEK LEŚNY (2019)


sygnatura: uchwały / wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

W związku ze zmianą przepisów, od dnia 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego nie przekracza 100 zł, podatek za 2019 r. jest płatny w całości do 15 marca 2019 r.

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów.


UPL-1P - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1P - Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

PPD-1 - Pełnomocnictwo do doręczeń

OPD-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

PPS-1 - Pełnomocnictwo szczególne

OPS-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 

Zgodnie z dodanym do art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888) ustępem 5a, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 9 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono las). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady Miasta.

 

Klauzula informacyjna

 

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.):

Uwaga! Do każdej informacji IL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIL-1 (1), stanowiący jej integralną część.

IL-1 (1) - Informacja o lasach + ZIL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

ZIL-3 (1) - Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku, gdy las stanowi własność więcej niż jednej osoby)

Uwaga! Do każdej deklaracji DL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDL-1 (1), stanowiący jej integralną część.

DL-1 (1) - Deklaracja na podatek leśny + ZDL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

 

Wzory informacji i deklaracji wynikające z uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r.:

Uwaga! Do każdej informacji IL-1należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZL-1/A, stanowiący jej integralną część.

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego (2019) + ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (2019)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

ZL-1/C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku gdy las stanowi własność więcej niż dwóch osób)

Uwaga! Do każdej deklaracji DL-1 należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZL-1/A, stanowiący jej integralną część.

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (2019) + ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (2019)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

 

Uchwała Nr LII/1085/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoPokaż metkę

Informację wytworzył: Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta
Podmiot publikujący: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Opublikował: Michał Orzechowski
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Data wytworzenia: 2018-12-13
Data publikacji: 2018-12-13
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-07-25

Liczba zmian: 11
Liczba odsłon: 397

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta