Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

PODATEK LEŚNY (lata ubiegłe)


sygnatura: uchwały / wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

W związku ze zmianą przepisów, od dnia 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego nie przekracza 100 zł, podatek za 2019 r. jest płatny w całości do 15 marca 2019 r.

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów.


UPL-1P - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1P - Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

PPD-1 - Pełnomocnictwo do doręczeń

OPD-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

PPS-1 - Pełnomocnictwo szczególne

OPS-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 

Klauzula informacyjna

 

Rok podatkowy 2019

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.):

Uwaga! Do każdej informacji IL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIL-1 (1), stanowiący jej integralną część.

IL-1 (1) - Informacja o lasach (2019) + ZIL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (2019)

ZIL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

ZIL-3 (1) - Dane pozostałych podatników (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku, gdy las stanowi własność więcej niż jednej osoby)

Uwaga! Do każdej deklaracji DL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDL-1 (1), stanowiący jej integralną część.

DL-1 (1) - Deklaracja na podatek leśny (2019) + ZDL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (2019)

ZDL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

Wzory informacji i deklaracji wynikające z uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r.:

Uwaga! Do każdej informacji IL-1 należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZL-1/A, stanowiący jej integralną część.

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego (2019) + ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (2019)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

ZL-1/C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku gdy las stanowi własność więcej niż dwóch osób)

Uwaga! Do każdej deklaracji DL-1 należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZL-1/A, stanowiący jej integralną część.

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (2019) + ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (2019)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (2019) (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

Uchwała Nr LII/1085/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Rok podatkowy 2018

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego (2018)

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (2018)

ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (2018)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (2018)

ZL-1/C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2018)

Uchwała Nr LII/1085/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Rok podatkowy 2017

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego (2017)

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (2017)

ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (2017)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (2017)

ZL-1/C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2017)

Uchwała Nr LII/1085/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

Rok podatkowy 2016

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego (2016)

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (2016)

ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (2016)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (2016)

ZL-1/C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2016)

Uchwała Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

Rok podatkowy 2015

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego - osoby fizyczne (2015)

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne (2015)

ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (2015)

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (2015)

Uchwała Nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasoPokaż metkę

Informację wytworzył: Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta
Podmiot publikujący: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Opublikował: Michał Orzechowski
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Data wytworzenia: 2018-12-13
Data publikacji: 2018-12-13
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2020-01-07

Liczba zmian: 12
Liczba odsłon: 578

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta