Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - WPL

p.o. Dyrektora
Katarzyna Tandecka

ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 309
fax: 52 58 58 191
email: wpl@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

1) wymiar, kontrola i orzecznictwo w zakresie podatków i opłat lokalnych,

2) prowadzenie rachunkowości podatkowej wraz z windykacją.

UWAGA!

SZANOWNI PAŃSTWO! OBSŁUGA INTERESANTÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (OSOBY FIZYCZNE), PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE), A TAKŻE OPŁATY SKARBOWEJ ODBYWA SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU PRZY JEZUICKIEJ 16.

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwały Rady Miasta Bydgoszczy dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdziecie Państwo w dziale Ogłoszenia.

 

Informacje oraz uchwały Rady Miasta Bydgoszczy dotyczące opłat lokalnych znajdziecie Państwo w dziale Komunikaty.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Struktura organizacyjna
Regulamin (pdf 38kB)
Schemat organizacyjny (pdf 19kB)
Rejestr umów za miesiąc marzec 2017 r. (pdf 10kB)
Rejestr umów za miesiąc czerwiec 2017 r. (pdf 10kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-01-24
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-07-25

Liczba zmian: 85
Liczba odsłon: 214254

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta