Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2019 w zakresie: dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 60, poz. 1909), skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy).

2018-02-05
sygnatura: zarządzenie nr 76/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2019 w zakresie: dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 60, poz. 1909), skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy).

 

Termin składania ofert:

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu konkursowym mogą składać oferty w następujących terminach:

do 30 marca 2018 r. 

do 25 maja 2018 r.

do 28 września 2018

 

do 31 stycznia 2019 r.

do 31 maja 2019 r.

do 30 września 2019 r.

 

lub do wyczerpania środków finansowych.

UWAGA !
Składanie ofert  odbywa się w systemie informatycznym Witkac.pl. W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków systemu Witkac.pl, natomiast ofertę w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl zawierającą zgodną sumę kontrolną oraz podpisaną przez upoważnione osoby wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (w terminie składania ofert) pod adresem:

 

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Poznańska 3

85-129 Bydgoszcz

 

O zachowaniu terminu przyjęcia oferty decyduje data dostarczenia podpisanego wydruku oferty do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu lub data nadania w placówce pocztowej pod warunkiem złożenia oferty w pierwszej kolejności w systemie Witkac.pl., Oferty złożone tylko w jednej z powyższych form oraz oferty w wersji papierowej, nieposiadające na każdej stronie sumy kontrolnej zgodnej z ofertą złożoną w systemie Witkac.pl nie będą rozpatrywane.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

1. Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 05.02.2018 r. – dokument

2. Załącznik nr 1 - ogłoszenie - dokument

3. Załącznik nr 2 - oferta - dokument

4. Załącznik nr 3 - sprawozdanie - dokument

5. Załącznik nr 4 – karta oceny

6. Załącznik nr 5 - oświadczenie

7. Załącznik nr 6 – oświadczenie

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 05.02.2018 r. - dokument

2. Załącznik nr 1 –formularz zgłoszeniowy - druk

3. Oświadczenie kandydata - druk

Termin zgłaszania kandydatur: 07.03.2018 r.Pokaż metkę

Informację wytworzył: Koordynator Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2018-02-06
Data publikacji: 2018-02-06
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-05-23

Liczba zmian: 1
Liczba odsłon: 734

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta