Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenie informujące poprzednich właścicieli o możliwości złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. Łowiskowej, dz. nr 8/9, obr. 316


sygnatura: WMG-II.6840.2.11.2019

    Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje, że powzięty został zamiar użycia nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Łowiskowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działkanr 8/9 o pow. 0,0092 haw obr. 316,zap. w księdze wieczystejnr BY1B/00061623/5 na inny cel niż określony w Zarządzeniu Nr 20/80 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 1980 r.  Na mocy ww. zarządzenia działka nr 8/9 została wydzielona i przejęta bezpłatnie na Skarb Państwa Polskiego.                 

    Pierwotnie działka nr 8/9, wchodziła w skład działki nr 8, następnie działki nr 8/2,   z której powstała min. właśnie dz. nr 8/9 pod przyszłą politykę terenową. Nieruchomość ta stanowiła współwłasność małż. Jadwigi i Władysława Dereszyńskich.

    W związku z powyższym na podstawie art. 136 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r. poz. 2204 ze zm.), stosownie do art. 8 wyżej wymienionej ustawy oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że spadkobiercom poprzednich właścicieli przysługuje roszczenie o zwrot     wywłaszczonej nieruchomości.Pokaż metkę

Informację wytworzył: Andrzej Bereda - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji
Podmiot publikujący: Wydział Mienia i Geodezji
Opublikował: Joanna Florek
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji

Data wytworzenia: 2019-09-10
Data publikacji: 2019-09-11
Data odpublikowania: 2019-12-09 (89 dni od daty publikacji)
Data ostatniej zmiany: 2019-09-11

Liczba zmian: 2
Liczba odsłon: 41

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta