Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

2012-05-28
sygnatura: WGK.VI.604.1.2012

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm) organy administracji publicznej są obowiązane prowadzić publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do 16 maja 2012 roku Urząd Miasta Bydgoszczy prowadził publicznie dostępny wykaz za pośrednictwem systemu INFOOS. W związku z niedostosowaniem przedmiotowego systemu do nowych przepisów prawa, wykaz prowadzony jest obecnie za pośrednictwem witryny Ekoportal.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzony za pośrednictwem INFOOS-u:

http://infoos.gdos.gov.pl/fsystem/login.html

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzony za pośrednictwem EKOPORTAL-u:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+Bydgoszczy

 Pokaż metkę

Informację wytworzył: Hanna Pawlikowska - Dyrektor Wydziału Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2012-05-28
Data publikacji: 2012-05-28
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-12-23

Liczba zmian: 3
Liczba odsłon: 17442

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta