Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Stypendia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w ramach Programu dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce

2021-08-23
sygnatura: WE-IV.033.7.2021

Termin składania ofert: 2021-10-07

Wydział Edukacji i Sportu informuje, że z dniem 7 października upływa termin składania wniosków o Stypendia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w ramach Programu dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce.
Wnioski o przyznanie stypendiów można składać::  

w Wydziale Edukacji i Sportu   
Urzędu Miasta Bydgoszczy   
ul. Grudziądzka 9-15   
85-130 Bydgoszcz 
osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).  


Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Stypendiów można uzyskać pod nr tel. 58 58 282.

 
Zasady udzielania stypendiów:   
1) o stypendium ubiegać się mogą zameldowani na stałe w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy, którzy zdali egzamin maturalny w roku składania wniosku,  
2) warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym z wynikiem, co najmniej 60 proc. pkt. oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, na kierunkach: 

1.   informatyka,   
2.   informatyka stosowana,
3. mechatronika,
4. teleinformatyka,
5. elektronika i telekomunikacja,
6. inżynieria materiałowa,
7. budownictwo,
8. fizyka,
9. inżynieria środowiska,
10. mechanika i budowa maszyn,
11. przetwórstwo tworzyw sztucznych,
12. wzornictwo,
13. architektura,
14. energetyka,
15. transport,
16. elektrotechnika.

3) wnioski o udzielanie stypendiów zgłaszają zainteresowani do 7 października każdego roku w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (wzór wniosku stanowi załącznik uchwały Nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r.),
4) stypendium może być udzielone absolwentowi tylko raz, na okres dziewięciu miesięcy, począwszy od miesiąca października. 

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:  
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem w macierzystej szkole kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego, zdanego w roku składania wniosku,  
2) zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy roku studiów,   
3) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Bydgoszczy 
4) podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawierającą klauzulę informacyjną
 o zasadach przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy

W załączeniu:
 Pokaż metkę

Informację wytworzył: Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy
Podmiot publikujący: Wydział Edukacji i Sportu
Opublikował: Ewa Witenberg
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu

Data wytworzenia: 2021-08-23
Data publikacji: 2021-08-23
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-08-24

Liczba zmian: 6
Liczba odsłon: 98

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta