Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00


Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta - 2021


sygnatura: WE-IV.033.19.2020

Termin składania ofert: 2021-01-19

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do:   
- Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców,   
- Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów. 

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2021 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r.)

w Wydziale Edukacji i Sportu
Urzędu Miasta Bydgoszczy  
ul. Grudziądzka 9-15 
85-130 Bydgoszcz 
osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).  

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Stypendiów można uzyskać pod nr tel. 52 58 58 282 

Zgodnie z uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej  Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, ustanawia się:   
- dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców,   
- dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów.   

 
Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje bydgoskim uczelniom wyższym.  

Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziewięciu osób spośród wybitnych uczonych, w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki, na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa Regulamin. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i dla wyróżniających się studentów wręczane są  podczas corocznego koncertu organizowanego w  kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich. 

Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką zmienionej uchwałą Nr XXXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020r, ustalono górną granicę wysokości miesięcznej raty stypendium naukowego kwotę stanowiącą wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy  z dnia 10 października 2002r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. poz. 2177 z późn. zm.).  
Wysokość stypendiów każdego roku ustala Prezydent Bydgoszczy.   
Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.
  
Uwaga: Kandydaci, w sprawie których Rektorzy składają wnioski o przyznanie Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta powinni zapoznać się z treścią Klauzuli Informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać załączoną poniżej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Potwierdzeniem tego wymogu jest złożenie wraz z wnioskiem  o stypendium wymienionej zgody.  Pokaż metkę

Informację wytworzył: Prezydent Miasta Bygoszczy - Rafał Bruski
Podmiot publikujący: Wydział Edukacji i Sportu
Opublikował: Ewa Witenberg
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu

Data wytworzenia: 2020-12-15
Data publikacji: 2020-12-15
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-01-08

Liczba zmian: 4
Liczba odsłon: 1126

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta