Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta – 2021


sygnatura: WE-IV.033.8.2020

Termin składania ofert: 2021-02-19

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta w dwóch kategoriach:

- nauki humanistyczne, społeczne i sztuki; 
- nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu.

Pierwsza kategoria obejmuje: nauki humanistyczne, nauki społeczne, sztuki.  
Druga kategoria obejmuje: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej można składać do dnia 19 lutego 2021 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie  Miasta nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałami: Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, Nr XLII/903/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r., uchwałą Nr XXXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada2020 r.) 
w Wydziale Edukacji i Sportu 
Urzędu Miasta Bydgoszczy  
ul. Grudziądzka 9-15 
85-130 Bydgoszcz 
osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego). 

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Nagrody Naukowej można uzyskać pod nr tel.
52 58 58 282.
Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje osobom fizycznym i instytucjom naukowym. Przyznaje się nagrodę indywidualną lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie. 
Nagrodę naukową przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziewięciu osób spośród wybitnych uczonych, w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki, na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa regulamin. Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta wręczana jest podczas corocznego koncertu organizowanego w kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.


Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką zmienionej uchwałą Nr XXXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020r, ustalono jako górną granicę wysokości nagród naukowych kwotę stanowiącą równowartość sześciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w grudniu roku poprzedzającego rok przyznania nagród ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019r. poz. 2357 z późn. zm.).  
Wysokość nagród naukowych każdego roku ustala Prezydent Bydgoszczy. Prezydent Miasta Zarządzeniem nr  132/2021 z dn. 25.02.2021 r. ustalił wysokość Nagrody Naukowej  w 2021 r. w kwocie 15.000 zł brutto.

Uwaga: Kandydaci do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta, w sprawie których złożone zostaną wnioski  powinni zapoznać się z treścią Klauzuli Informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać załączoną poniżej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Potwierdzeniem tego wymogu jest złożenie wraz z wnioskiem wymienionej zgody.Pokaż metkę

Informację wytworzył: Prezydent Miasta Bygoszczy - Rafał Bruski
Podmiot publikujący: Wydział Edukacji i Sportu
Opublikował: Ewa Witenberg
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu

Data wytworzenia: 2020-12-15
Data publikacji: 2020-12-15
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-03-08

Liczba zmian: 4
Liczba odsłon: 1090

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta