Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta – 2015

z dnia 2014-12-11, sygnatura: WE-IV.033.1.153.2014

Termin składania ofert: 2015-02-19

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta
Wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej można składać do  dnia 19 lutego 2015 roku  (zgodnie                     z zapisem uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałami: Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, Nr XLII/903/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.)  

w Wydziale Edukacji i Sportu 
Urzędu Miasta Bydgoszczy  
ul. Grudziądzka 9-15 
85-130 Bydgoszcz  

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).  

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Nagrody Naukowej można uzyskać pod                 nr tel. 58 58 282.

Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje osobom  fizycznym                                       i instytucjom naukowym. Przyznaje się nagrodę indywidualną     lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia   naukowe, które znalazły swój wyraz   w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu  wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.  

Nagrodę  naukową przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziewięciu osób spośród wybitnych uczonych w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa Regulamin.
Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta  wręczana jest  podczas corocznego koncertu organizowanego w kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.  

Zgodnie z zapisami Uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta jest sześciokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.Pokaż metkę

Informację wytworzył: Przeydent Miasta Bydgoszczy - Rafał Bruski
Podmiot publikujący: Wydział Edukacji i Sportu
Opublikował: Dawid Cyl
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu

Data wytworzenia: 2014-12-11
Data publikacji: 2014-12-11
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2014-12-11

Liczba zmian: 2
Liczba odsłon: 2210

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta