Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Otwarty konkurs ofert nr 18 na realizację w okresie od 1.07.2021 r. do 31.12.2021 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży występujących w bydgoskich drużynach męskiej piłki nożnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2021-07-13
sygnatura: WE-VII.524.63.2021

Termin składania ofert: 2021-08-03

UWAGA !
Składanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej  odbywa się w systemie informatycznym Witkac.pl. W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków systemu Witkac.pl, natomiast ofertę w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl zawierającą zgodną sumę kontrolną oraz podpisaną przez upoważnione osoby należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (w terminie składania ofert) pod adresem:

Wydział Edukacji i Sportu

Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

 

O zachowaniu terminu przyjęcia oferty decyduje data dostarczenia podpisanego wydruku oferty do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy lub data nadania w placówce pocztowej pod warunkiem złożenia oferty w pierwszej kolejności w systemie Witkac.pl.,
Oferty złożone tylko w jednej z powyższych form oraz oferty w wersji papierowej, nieposiadające na każdej stronie sumy kontrolnej zgodnej z ofertą złożoną w systemie Witkac.pl nie będą rozpatrywane.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

1.Zarządzenie nr 397/2021 z dnia 09.07.2021 r. - dokument

2.Załącznik nr 1 - ogłoszenie - dokument

3.Załącznik nr 2 - oferta - dokument

4.Załącznik nr 3 - sprawozdanie - dokument

5. Załącznik nr 4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji - dokument

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji - druk

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ:

1.Zarządzenie nr 398/2021 z dnia 09.07.2021 r. r.- dokument

2.Załącznik nr 1 do ZPMB nr 398/2021 - druk

3.Oświadczenie kandydata - druk  

Termin zgłaszania kandydatur: 03.08.2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Zarządzenie nr 462/2021 z dnia 23.08.2021 r. - dokument

2. Załączniki do Zarządzenia nr 462/2021 z dnia 23.08.2021 r. - dokumentPokaż metkę

Informację wytworzył: Rafał Bruski Prezydent Miasta
Podmiot publikujący: Wydział Edukacji i Sportu
Opublikował: Katarzyna Drzewiecka
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu

Data wytworzenia: 2021-07-09
Data publikacji: 2021-07-13
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-08-24

Liczba zmian: 3
Liczba odsłon: 126

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta