Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.97.2019.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Grussa na terenie nieruchomości oznaczonych nr ew. 40/22 w obr. 0387; 10, 5/81, 5/13, 6/3, 7/6, 7/11 w obr. 0388 położonych w Bydgoszczy.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.36.2020.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 73/24, 74/2, 74/1, 73/31, 32/1 w obr. 0118, położonych w obrębie ulicy Świeckiej i Pomorskiej w Bydgoszczy.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.9.2020.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na nieruchomościach oznaczonych nr ew.: 49/2, 150/12, 185, 187 w obr. 0486, położonych w Bydgoszczy w rejonie ulicy Uznamskiej.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.9.2020.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Elbląskiej, na nieruchomościach oznaczonych nr ew.: 81/2,83/1,58 w obr. 0030, położonych w Bydgoszczy.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.5.2020.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na nieruchomościach oznaczonych nr ew.: 5/1, 5/2, 5/9 w obr. 0037 położonych w Bydgoszczy przy ul. Łochowskiej.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.26.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.:216,157,21/2 w obr. 0486, położonych w Bydgoszczy w rejonie ulicy Ceramicznej.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.24.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 96,87,62 w obr. 0197; 143,145 w obr. 0206, położonych w Bydgoszczy przy ul. Połczyńskiej.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.8.2020.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowych sieci energetycznych SN i nn wraz z budową oświetlenia na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 11/12,11/28,11/31 w obr. 0278 położonych w Bydgoszczy przy ul. Witolda Pileckiego.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.7.2020.KSZ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu śr/c na terenie nieruchomości ozn. 30 i 31 w obrębie 0253, położonej w Bydgoszczy przy ul. Odrzańskiej

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.7.2020.NSZ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu śr/c na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 21/2 w obr. 0480, położonej w Bydgoszczy przy ul. Modrakowej.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.10.2020.SJ_decyzja
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ciągu komunikacji pieszo-rowerowej na nieruchomości ozn. nr ew. 1 w obr. 0076 położonej przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.29.2020.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 23/72 w obr. 0071; 57,58 w obr. 0073, położonych w obrębie ulicy Szubińskiej w Bydgoszczy.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.30.2020.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 7/1,57,63/1 w obr. 0073, położonych w obrębie ulicy Orłowskiego i Szubińskiej w Bydgoszczy.

2020-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.31.2020.KSZ_wszczęcie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 304/1, 308 w obr. 0112, położonych w obrębie ulicy Mazowieckiej i Pomorskiej w Bydgoszczy

2020-02-18
sygnatura: WAB.I.6733.35.2020.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 44/2 w obr. 0256, 29/4, 30 w obr. 0253, położonych w obr. ulicy Witebskiej i Odrzańskiej w Bydgoszczy.

2020-02-18
sygnatura: WAB.I.6733.32.2020.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 227/4, 269/1 w obr. 112; 31 w obr. 0118, położonych w obrębie ulicy Racławickiej w Bydgoszczy

2020-02-18
sygnatura: WAB.I.6733.34.2020.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 38/3, 44/2 w obr. 0256 położonej w obrębie ulicy Witebskiej i Łowickiej w Bydgoszczy.

2020-02-18
sygnatura: WAB.I.6733..2020.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 69 w obr. 0167, położonej w obrębie ulicy Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy.

2020-02-18
sygnatura: WAB.I.6733.97.2019.MO
Obwieszczenie o o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Grussa na terenie nieruchomości oznaczonych nr ew. 40/22 w obr. 0387; 10, 5/81, 5/13, 6/3, 7/6, 7/11 w obr. 0388 położonych w Bydgoszczy.

2020-02-18
sygnatura: WAB.I.6733.28.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, teletechnicznych i złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości oznaczonej nr ew.: 17/113 w obr 0075, położonej w Bydgoszczy przy ul. 11 Dywizjonu Artylerii Konnej.

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta