Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2019-02-20
sygnatura: WAB.II.6740.1720.2018.ED
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającego pozwolenia na budowę obejmujące rozbudowę istniejącego budynku nr 042 produkcyjno - magazynowo - socjalnego z zapleczem biurowo - technicznym, wydziału P-5 o część produkcyjno - magazynową wraz z przebudową części istniejącego budynku na działce 59 i 65/1 w obr. 63 przy ul. Kraszewskiego 20 w Bydgoszczy.

2019-02-20
sygnatura: WAB.I.6733.4.2019.KSZ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku głównego szkoły o windę dla osób niepełnosprawnych na nieruchomości przy ul. Golloba 7 w Bydgoszczy.

2019-02-20
sygnatura: WAB.I.6733.4.2019.KSZ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych zlokalizowanych w bloku C I F kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na funkcje laboratoriów nauk technicznych i ścisłych , na nieruchomości ozn. nr ew. 13/2,15/2,16/2 w obr. 168 przy ul. Chodkiewicza 30

2019-02-19
sygnatura: WAB.I.6733.1.2019.KSZ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku dydaktycznego o szyb windy osobowej na nieruchomości o nr ew. 13/2, 15/2 w obr. 168 przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

2019-02-14
sygnatura: WAB.II.674.1210.2017.MBS
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę zespołu trzech budynków handlowo - usługowo- mieszkalnych w tym z częścią hotelową (wraz z infrasturkturą techniczną opisaną w treści obwieszczenia) i rozbiórką istniejącej zabudowy przy ul. Fordońskiej 19 , dz. nr 118/2, obr. 486

2018-12-13
sygnatura: WAB.I.6733.91.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska na nieruchomości ozn. nr ew. 14/2 w obr. 476 przy ul. Wojska Polskiego 42 w Bydgoszczy.

2019-02-15
sygnatura: WAB.I.6733.91.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska na nieruchomości ozn. nr ew. 14/2 w obr. 476 przy ul. Wojska Polskiego 42 w Bydgoszczy.

2019-02-15
sygnatura: WAB.I.6733.87.2018.MO
Obwieszczenie o podjęciu postępowania na wniosek strony w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 na terenie nieruchomości o nr ew. 308,310/2,315/2,516,551/2 w obr. 340 położonych w rejonie ulicy Pielęgniarskiej w Bydgoszczy.

2019-02-14
sygnatura: WAB.II.6740.1810.2018.KSP
obwieszczenie o decyzji o pozwoleniu na budowę budynku biurowego wraz z budynkiem hali, wiatami dla palących, na rowery i śmietnikowej,totemem reklamowym, drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, placami manewrowymi i stanowiskami rozładowczymi wraz z instalacjami wod. - kan. , co., wentylacji mechanicznej , klimatyzacji i elektrycznej oraz instalcjami zewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej ze stacją transformatorową i teletechniczną przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 w Bydgoszczy

2019-02-13
sygnatura: WAB.I.WAB.I.6733.1.2019.KSZ
Obwieszczenie o postanowieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku dydaktycznego o szyb windy osobowej na nieruchomości o nr ew. 13/2, 15/2 w obr. 168 przy ul. Chodkiewicza 30

2019-02-13
sygnatura: WAB.I.WAB.I.6733.4.2019.KSZ
Obwieszczenie o postanowieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych zlokalizowanych w bloku C I F kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na funkcje laboratoriów nauk technicznych i ścisłych , na nieruchomości ozn. nr ew. 13/2,15/2,16/2 w obr. 168 przy ul. Chodkiewicza 30

2019-02-12
sygnatura: WAB.I.6733.2.2019.MO
obwieszczenie o wydaniu decyjzi inwestycji celu publicznego dla budowy gazociagu ś/c w ulicy Dąbrowa na terenie nieruchomosci ozn. nr 3/20,137/2,157 w obr. 157

2019-02-12
sygnatura: WAB.I.6733.3.2019.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie doziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy ( dz. nr 51/1, obr. 0041).

2019-02-12
sygnatura: WAB.I.6733.105.2018.KR
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na nieruchomości stanowiącej dz.nr ew. 113, 114, 35/7, w obr. 126 położonych przy ul. Chocimskiej w Bydgoszczy.

2019-02-12
sygnatura: WAB.I.6733.7.2019.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie dz. nr 3/14; 3/16, 3/26; 3/29 w obr. 37 przy ul. Rubinowej w Bydgoszczy.

2019-02-12
sygnatura: WAB.I.6733.6.2019.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej niskiego napięcia na terenie dz. nr 23/4, obr. 203 przy ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy.

2019-02-08
sygnatura: WAB.II.6740.1271.2018.KSP
obwieszczenie o decyzji o pozwoleniu na przebudowę budynku technologicznego D-Energia ze zmianą sposobu uzytkowania rodzielni SN na rozdzielnię SN i pomieszczenia generatorów wraz z budową towarzyszącej infrastruktury objemujacej : magazyn paliw - zbiornik na paliwo płynne o pojemnosci 50 m3 wraz z rurociągami , fundamenty pod tłumiki wraz z tłumikami , fundamenty pod chlodnice i transformatopry , zewn. inst. kanalizacji deszczowej oraz drogę wewnetrzną przy ul. Wojska Polskiego 65

2019-02-11
sygnatura: WAB.I.6733.5.2019.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK-SN na terenie nieruchomości oznaczonych nr ew. 4/32, 10/1, 11/3, 1/207, 1/6, 1/15 w obrębie 0131, położonych w Bydgoszczy przy ul. Glinki.

2019-01-17
sygnatura: WAB.I.6733.4.2019.KSZ
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych zlokalizowanych w bloku C I F kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na funkcje laboratoriów nauk technicznych i scisłych , na nieruchomości ozn. nr ew. 13/2,15/2,16/2 w obr. 168 przy ul. Chodkiewicza 30

2019-01-09
sygnatura: WAB.I.6733.111.2018.AS
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV przy ul. Żupy dz.nr 8/4 w obr. 0179 w Bydgoszczy.

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta