Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2020-12-01
sygnatura: WAB.I.6733.96.2020.AS/SJ
Obwieszczenie o postanowieniu prostującym oczywistą omyłkę pisarską w wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach ozn. nr ew. 117, 118, 116 w obr. 0068; 30/76, 30/78 w obr. 0072 położonej w Bydgoszczy przy ul. Lotników.

2020-11-30
sygnatura: WAB.I.6733.116.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie nieruchomości ( wg. treści obwieszczenia) położonych w Bydgoszczy przy ul. Smuklaskiej, Palmowej, Berberysowej i Azaliowej

2020-11-27
sygnatura: WAB.II.6740.1266.2020.MPB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę budynku biurowo-mieszkalnego i zmianie jego sposobu użytkowania na funkcję mieszkalno-usługowo-handlową, oraz budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rycerskiej 22 w Bydgoszczy.

2020-11-26
sygnatura: WAB.II.6740.1502.2020.AW
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa ulicy Gdańskiej na długości 190 metrów od ul. Rekreacyjnej w kierunku północnym w Bydgoszczy.

2020-11-26
sygnatura: WAB.I.6733.113.2020.NS
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/26 w obr. 0235, położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej.

2020-11-26
sygnatura: WAB.I.6733.112.2020.NSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 88/15, 88/33, 97/6, 96/11 w obr. 0019, położonej w Bydgoszczy przy ul. Karolewskiej.

2020-11-25
sygnatura: WAB.II.6740.1193.2020.MJS
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali magazynowej przy ul. Wojska Polskiego 65 ( dz. nr 7/367, obręb 0132) w Bydgoszczy.

2020-11-25
sygnatura: WAB.I.6733.108.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 12/2, 12/3, 121 w obr. 0081 położonej w Bydgoszczy przy ul. Łokietka.

2020-11-25
sygnatura: WAB.I.6733.104.2020.KN
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulic: Żeglarskiej, Kąpielowej, Ludwikowo, rotmistrza Pileckiego w Bydgoszczy.

2020-11-24
sygnatura: WAB.I.6733.105.2020.SJ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4k kV i teletechnicznego do zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na nieruchomości ozn. nr ew. 69, w obr. 0167 położonej przy Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy.

2020-11-24
sygnatura: WAB.I.6733.103.2020.RW
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnym bufecie w budynku dydaktycznym na pomieszczenia dydaktyczno-naukowe na nieruchomości ozn. nr 26/7 w obr. 0202 położonej przy ul. Łukasiewicza w Bydgoszczy.

2020-11-24
sygnatura: WAB.I.6733.109.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej z dwoma hydrantami wraz z budową sieci gazowej na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 1/2, 1/1, 2/3 w obr. 0474; 59, 60 w obr. 0473 położonych w Bydgoszczy, w rejonie ul. Wojska Polskiego i Walecznych.

2020-11-19
sygnatura: wAB.I.6733.81.2020.KSZ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinki w Bydgoszczy w ramach zadania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Glinki, Solnej i Szpitalnej w Bydgoszczy".

2020-11-19
sygnatura: WAB.I.6733.87.2020.MO
obwieszczenie o decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy ukladu technologicznego dopływu ścieków do oczyszczalnii Fordon (...) przy ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego 74a w Bydgoszczy

2020-11-19
sygnatura: WAB.I.6733.104.2020.KN
Obwieszczenie o postanowieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego dla budowy gazociagu średniego ciśnienia na nieruchomości (...) w rejonie ulic: Żeglarskiej, Kąpielowej, Ludwikowo i rotm. W. Pileckiego w Bydgoszczy

2020-11-19
sygnatura: WAB.I.6733.I.107.2020.RW
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej do 1kV na nieruchomości nr 8/9, 6/12 w obrębie 92 przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy

2020-11-18
sygnatura: WAB.I.6733.110.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej rozdzielczej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 35/6, obr. 0126; 81, 82, 83, 73/30, 73/31, 73/14, 70 w obr. 0118 położonych w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej.

2020-11-17
sygnatura: WAB.I.6733.94.2020.AS/SJ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach ozn. nr ew. 35, 27/4, 18/4, 36, 45/18, 45/17, 45/16, 45/23, 45/14 w obr. 0478 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przyjaznej.

2020-11-17
sygnatura: WAB.I.6733.96.2020.AS/SJ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach ozn. nr ew. 117, 118, 116 w obr. 0068; 30/76, 30/78 w obr. 0072 położonej w Bydgoszczy przy ul. Lotników.

2020-11-17
sygnatura: WAB.I.6733.95.2020.AS/SJ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach ozn. nr ew. 10, 5/1, 6/4, 6/1, 6/3 w obr. 0388 położonej w Bydgoszczy przy ul. Grussa.

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta