Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2018-10-16
sygnatura: WAB.I.6733.84.2018.KN
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dydaktycznego o szyb windy osobowej przy ul. Dębowej 3 w Bydgoszczy.

2018-10-16
sygnatura: WAB.I.6733.57.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym ZK1x-1P na terenie nieruchomości o nr ew. 7/12,7/13,8/8 w obr. 322 przy ul. Ołowianej w Bydgoszczy.

2018-10-16
sygnatura: WAB.I.673.58.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz złącza kablowo pomiarowego na terenie nieruchomości o nr ew. 14/1,14/2,14/3 w obr. 453 przy ul. Ku Wiśle w Bydgoszczy.

2018-10-16
sygnatura: WAB.I.6733.71.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi na terenie nieruchomości o nr ew. 4/30,4/31,4/32,4/25,4/35,4/36,4/27,4/23,4/28,4/29 w obr. 121 przy ul. Zaświat w Bydgoszczy.

2018-10-16
sygnatura: WAB.I.6733.46.2018.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. numer BT41137 BYDGOSZCZ GARBARY 3 na terenie nieruchomości o nr ew. 99 w obr. 81 przy ul. Jackowskiego 28/30 w Bydgoszczy.

2018-10-16
sygnatura: WAB.I.6733.76.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie nieruchomości o nr ew. 107/10, 107/11 w obr. 500 przy ul. Jeremiego Przybory w Bydgoszczy.

2018-10-16
sygnatura: WAB.I.6733.80.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej niskiego i średniego napięcia wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej na terenie nieruchomości o nr ew. 21/3,21/6,23/4 w obr. 203 przy ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy.

2018-10-12
sygnatura: WAB.II.6740.1089.2018.CW
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2018 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Siedleckiej, Świekatowskiej od rzeki Brdy do ul. Siedleckiej w Bydgoszczy.

2018-10-12
sygnatura: WAB.II.6740.1124.2018.CW
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2018 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żeglarskiej od ul. Pileckiego do ul. Jednostronnej w Bydgoszczy.

2018-10-11
sygnatura: WAB.I.6733.54.2018.SJ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV w celu przyłączenia instalacji Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Bydgoszczy do sieci Enea Operator Sp. z o.o. na nieruchomości położonej na dz. nr 5/2, 5/4, 4/2, 4/10, 4/11 przy ulicy Niklowej w Bydgoszczy.

2018-10-08
sygnatura: WAB.I.6733.56.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szczelnej palisady w ramach zadania pn.: "Odbudowa umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy" na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 77 oraz 14 w obrębie 64, położonych w Bydgoszczy pomiędzy śluzą nr IV przy ul. Wrocławskiej, a śluzą nr V przy ul. Czarna Droga.

2018-10-05
sygnatura: WAB.II.6740.1173.2018.KSP/AW
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 października 2018 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy".

2018-10-05
sygnatura: WAB.I.6733.82.2017.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy na terenie działek oznaczonych nr ew. : ZLewnia K3 - 31 obr. 118 , 269/1, 277/1, 227/4 - obr. 112 w rejonie ulicy : Racławickiej w Bydgoszczy

2018-10-04
sygnatura: WAB.I.6733.32.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" na terenie działek oznaczonych wg. treści obwieszczenia w granicach zlewni : B1, C1, K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K10.1, K13, K13.1, K18, K30, K24, K25, K51 przy ulicach wymienionych w treści obwieszczenia.

2018-10-04
sygnatura: WAB.I.6733.56.2018.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szczelnej palisady w ramach zadania pn.: "Odbudowa umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy" na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 77 oraz 14 w obrębie 64, położonych w Bydgoszczy pomiędzy śluzą nr IV przy ul. Wrocławskiej, a śluzą nr V przy ul. Czarna Droga.

2018-10-04
sygnatura: WAB.I.6733.56.2018.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szczelnej palisady w ramach zadania pn.: "Odbudowa umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy" na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 77 oraz 14 w obrębie 64, położonych w Bydgoszczy pomiędzy śluzą nr IV przy ul. Wrocławskiej, a śluzą nr V przy ul. Czarna Droga.

2018-10-04
sygnatura: WAB.I.6733.56.2018.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szczelnej palisady w ramach zadania pn.: "Odbudowa umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy" na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 77 oraz 14 w obrębie 64, położonych w Bydgoszczy pomiędzy śluzą nr IV przy ul. Wrocławskiej, a śluzą nr V przy ul. Czarna Droga.

2018-10-04
sygnatura: WAB.I.6733.74.2018.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni wód opadowych przy wylocie W53a do rzeki Brdy w ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy

2018-10-04
sygnatura: WAB.I.6733.75.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu n/c na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 101,54,55,56,41,40/2 w obr. 65 położonych w Bydgoszczy przy ul. Wrzesińskiej.

2018-10-04
sygnatura: WAB.I.6733.68.2018.KN
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Łowickiej 45 w Bydgoszczy.

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta