Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2020-07-10
sygnatura: WAB.I.6733.64.2020.SJ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wesołej, Zacisze, Łuczniczki w Bydgoszczy.

2020-07-08
sygnatura: WAB.I.6733.51.2020.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" (zlewnia kolektora K3, zlewnia kolektora K25).

2020-07-06
sygnatura: WAB.I.6733.60.2020.MO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy fragmentu ul. Suchej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Suchej z ul. Fordońska na terenie nieruchomosći ozn. nr ew. 30, 40 w obr. 255 w Bydgoszczy przy ul. Suchej i Fordońskiej

2020-07-06
sygnatura: WAB.II.6740.1173.2018.KSP/AW
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2020 roku o wydanym postanowieniu o sprostowaniu z urzędu załącznika nr 4, stanowiącego interglaną część decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 2/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy".

2020-07-03
sygnatura: WAB.I.6733.60.2020.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fragmentu ulicy Suchej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Suchej z ul. Fordońską na terenie nieruchomości ozn. nr ew. : 30, 40 w obrębie 0255, położonych w Bydgoszczy przy ul. Suchej i Fordońskiej.

2020-07-03
sygnatura: WAB.I.6733.51.2020.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" (zlewnia kolektora K3, zlewnia kolektora K25).

2020-07-02
sygnatura: WAB.II.6740.546.2020.AW
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 lipca 2020 roku o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania zmiany do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek").

2020-06-30
sygnatura: WAB.I.6733.74.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych nn 0,4 kV, teletechnicznych oraz złącza zasilająco-sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 35, 8/11, 8/12 w obr. 0210 położonych w Bydgoszczy przy ul. Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy.

2020-06-08
sygnatura: WAB.I.6733.62.2020.SJ
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociagu średniego ciśnienia na nieruchomości (...) przy ul. Weteranów w Bydgoszczy

2020-04-21
sygnatura: WAB.I.6733.45.2020.MO_decyzja
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nn wraz z stacją transformatorową SN/nn przy ul. Toruńskiej, na terenie nieruchomości oznaczonych nr ew.: 3/8, 4/1, 6, 3/11, 3/10 w obr. 0227; 6, 5/4 w obr. 0286; 11 w obr. 0233 położonych w Bydgoszczy.

2020-02-12
sygnatura: WAB.I.6733.8.2020.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy kablowych sieci energetycznych SN i NN wraz z budową oświetlenia na nieruchomościach ozn. nr ew.: 11/12, 11/28, 11/31 w obr. 0278 przy ul. Witolda Pileckiego w Bydgoszczy.

2020-02-07
sygnatura: WAB.I.6733.106.2019.SJ
Obwieszczenie o o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego i Baczyńskiego w celu zaopatrzenia w wodę istniejących budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych na terenie nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego i Baczyńskiego w Bydgoszczy.

2020-02-07
sygnatura: WAB.I.6733.111.2019.SJ
Obwieszczenie o o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych nn 0,4 kV oraz posadowienie szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego na nieruchomości ozn .nr ew. 1/3 w obr. 0224; 9, 10, 11 w obr. 0221; 5, 6, 8/7, 8/5, 8/6, 8/3 w obr. 0226 przy ul. Spornej i Toruńskiej w Bydgoszczy.

2020-01-29
sygnatura: 6733.11.2020.MO
wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy rowerowego placu typu Pumptrack (...) przy ul. Spacerowej w Bydgoszczy

2020-01-29
sygnatura: WAB.I.6733.9.2020.MO
wszczęcie postępowania o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Elbląskiej w Bydgoszczy

2019-10-18
sygnatura: WAB.I.6733.64.2019.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego na funkcję techniczną, biurową i socjalną na terenie dz.nr ew. 2/3 i 2/4 w obr,. 0075 przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta