Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2021-09-27
sygnatura: WAB.I.6733.62.2021.MO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV - linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na nieruchomości ozn. nr ew. 40 w obrębie 252 i 2/5 w obrębie 251, położonych w Bydgoszczy w rejonie ulicy Suchej.

2021-09-23
sygnatura: WAB.I.6733.61.2021.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na nieruchomościach ozn. nr ew.: 21/1, 21/2 w obrębie 40, położonych w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej.

2021-09-22
sygnatura: WAB.I.6733.63.2021.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanału deszczowego spinającego projektowany kolektor deszczowy śr. 1,6m z istniejącym kanałem deszczowym śe. 1,0m w ulicy Sułkowskiego w Bydgoszczy, na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 324/1, 323 w obrębie 176.

2021-09-22
sygnatura: WAB.I.6733.60.2021.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn63 PE i 110 PE na nieruchomościach ozn. nr ew. 22 w obrębie 38; 17, 21/1, 21/2 w obrębie 40, położonych w rejonie ul. Nakielskiej.

2021-09-20
sygnatura: WIR.II.746.1.32.2021.ML
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2021 roku zawiadamiającego o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji dla zamierzenia polegającego na przebudowie dróg ewakuacyjnych w hali sportowej w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy.

2021-09-16
sygnatura: WAB.I.6733.56.2021.MO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na nieruchomościach ozn. nr ew...1, 27/1, 27/2, 159/2, 169, 170, 176, 179, 180, 181 w obrębie 54; 39, 152 w obrębie 55; 266 w obrębie 69 polożonych w Bydgoszczy w rejonie ulic Tetmajera i Madalińskiego

2021-09-17
sygnatura: WAB.I.6733.61.2021.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na nieruchomościach ozn. nr ew.: 21/1, 21/2 w obrębie 40, położonych w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej.

2021-09-17
sygnatura: WAB.I.6733.57.2021.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania o w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na nieruchomościach ozn. nr ew. 40 w obrębie 462 położonych w Bydgoszczy w ulicy Toruńskiej.

2021-09-16
sygnatura: WAB.I.6733.65.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci SN-15kV i nn 0,4 kV- linii kablowej SN wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nn oraz linią kablową nn ze złączem kablowym na nieruchomościach ozn. nr ew. 98 w obrębie 339; 24/22, 24/4, 24/5, 24/20 w obrębie 342, położonych w Bydgoszczy przy ul. Produkcyjnej.

2021-09-15
sygnatura: WAB.I.6733.69.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV na nieruchomościach ozn. nr. ew. : 28/5, 28/6 w obr. 349 położonych przy ul. Berberysowej w Bydgoszczy.

2021-09-15
sygnatura: WAB.I.6733.64.2021.KN
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych 0,4kV teletechnicznych oraz złącza zasilająco-sterującego do zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych na terenie działek nr 93/1, 98/1 obręb 110, przy ul. Lipowej i ul. Jana Matejki w Bydgoszczy.

2021-09-15
sygnatura: WAB.I.6733.60.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn63 PE i 110 PE na nieruchomościach ozn. nr ew. 22 w obrębie 38; 17, 21/1, 21/2 w obrębie 40, położonych w rejonie ul. Nakielskiej.

2021-09-14
sygnatura: WAB.I.6733.63.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanału deszczowego spinającego projektowany kolektor deszczowy śr. 1,6m z istniejącym kanałem deszczowym śe. 1,0m w ulicy Sułkowskiego w Bydgoszczy, na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 324/1, 323 w obrębie 176.

2021-09-14
sygnatura: WAB.I.6733.54.2021.KSZ
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na nieruchomościach ozn. nr ew. 30, 31 w obrębie 253, położonych w Bydgoszczy przy ul. Odrzańskiej.

2021-09-14
sygnatura: WAB.I.6730.43.2021.KSZ
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 września 2021 roku o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Flisackiej w Bydgoszczy.

2021-09-14
sygnatura: WIR.II.746.1.31.2021.ML
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2021 roku o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza plebanii z nieużytkowego na mieszkanie, dostosowanie budynku plebanii i kościoła do przepisów p-poż przy ul. Bernardyńskiej 2 w Bydgoszczy.

2021-09-10
sygnatura: WAB.I.6733.58.2021.MO
Obwieszczenie o decyzji umarzającej postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu n/c na nieruchomościach ozn. nr ew. 69 w obrębie 167; 12/2, 21, 20, 16/1 w obrębie 168; 127, 128 w obrębie 169 położonych w Bydgoszczy w rejonie ulic: Plac Weyssenhoffa, Niemcewicza, Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich.

2021-09-10
sygnatura: WAB.I.6733.50.2021.MO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy na terenie działek ozn. nr ew. 3/5, 12, 13 w obrębie 109, położonych w Bydgoszczy przy ul. Marszałka Focha.

2021-09-10
sygnatura: WAB.I.6733.55.2021.MO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV na nieruchomościach ozn. nr. ew. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/8, 28/9, 70 w obrębie 349, położonych w Bydgoszczy przy ul. Berberysowej.

2021-09-09
sygnatura: WAB.I.6733.62.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV - linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na nieruchomości ozn. nr ew. 40 w obrębie 252 i 2/5 w obrębie 251, położonych w Bydgoszczy w rejonie ulicy Suchej.

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta