Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2019-04-19
sygnatura: WAB.I.6733.20.2019.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie nieruchomości oznaczonych nr ew. 11, 12, 9/1 w obrębie 0061; 105, 110 w obrębie 59 położonych w Bydgoszczy przy ul. Młyńskiej.

2019-04-17
sygnatura: WAB.II.6740.1173.2018.KSP-AW
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy

2019-04-16
sygnatura: WAB.I.6733.11.2019.MO
decyzja inwestycji celu publicznego dla wykonania studni głebinowej nr 1Mc wraz z obudową studzienną na terenie ujecia Las Gdański w Bydgoszczy, na terenie nieruchomosći ozn. nr. ew. 18 w obrębie 381 przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy

2019-04-17
sygnatura: WAB.II.6740.46.2019.AW
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek")".

2019-04-15
sygnatura: WAB.I.6733.18.2019.AS
Decyzja o ustaleniu lokalizcji celu publicznego dla budowy sieci oswietlenia drogowego przejscia dla pieszych (...) przy ul. Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Głowackiego

2019-04-15
sygnatura: WAB.I.6733.31.2019.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej nn 0,4 kV oraz szafy kablowo-pomiarowej nn na nieruchomościach ozn. nr ew. 6/25, 2/3, 3, 10 w obr. 0124; 5 w obr. 122, położonych w obrębie ulic: Powstańców Warszawy i Gdańskiej w Bydgoszczy.

2019-04-15
sygnatura: WAB.II.6740.1820.2018.KSP
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2019 roku zawiadamiające o wydaniu pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. Wyzwolenia dz.nr 26/5, 2/32 w obrębie 434 w Bydgoszczy.

2019-04-15
sygnatura: WAB.I.6733.24.2019.KSZ
Obwieszczenie w sprawie zmiany wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia gazu ziemnego dn 90 PE na dz. nr 1,10 , obr. 386 przy ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy.

2019-04-12
sygnatura: WAB.I.6733.28.2019.KSZ
decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 57 na publiczne oddziały przedszkolne na nieruchomości ozn nr ew. 73 w obr. 474 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Bydgoszczy

2019-04-12
sygnatura: WAB.I.6733.21.2019.KSZ
Obwieszczenie o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w toku postępowania o wwydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sieci deszczowej w ulicy Gdańskiej z wylotem wód deszczowych do istniejacego szczelnego zbiornika otwartego - stawu w Myślęcinku na nieruchomosciach ( wg. treści obwieszczenia) w rejonie ulic Gdańskiej i ul. Konnej w Bydgoszczy

2019-04-10
sygnatura: WAB.I.6733.18.2019.AS
Postanowienie Wojewody Kuj. Pom. w toku postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oswietlenia drogowego przejścia dla pieszych na nieruchomosci (...) przy ul. Wyszyńskiego, Chodkieiwcza, Głowackiego

2019-04-09
sygnatura: WAB.I.6733.26.2019.SJ
Wszczęcie postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zmiany spoosbu uzytkowania części parteru budynku SZkoly Podstawowej nr 27 na publiczne oddziały przedszkolne na dz. nr 95, obr. 339 przy ul. Sielskiej 34 w Bydgoszczy

2019-04-09
sygnatura: WAB.I.6733.17.2019.Ksz
Umorzenie postępowania w sprawie deyczji ustaljaćej lokalizację celu publicznego dla budowy sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na dz. nr 17, obr. 362 przy ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy

2019-04-09
sygnatura: WAB.I.6733.20.2019.MO
Postanowienie Dyrektora RZGW w Bydgoszczy w sprawie deyczji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Młyńskiej w Bydgoszczy

2019-04-08
sygnatura: WAB.I.6733.24.2019.KSZ
wszczęcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociagu średniego cisnienia gazu ziemnego dn 110 PE na dz. nr 1,10 , obr. 386 przy ul. Pod Skarpą

2019-04-08
sygnatura: WAB.II.6740.82.2019.MPB
decyzja o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy hali produkcyjno - magazynowej o pomieszczenie techniczne wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbrowa 21 w Bydgoszczy

2019-04-08
sygnatura: WAB.I.6733.13.2019.KSZ
decyzja inwestycji celu publicznego kończąca postępowanie w sprawie budowy linii kablowej niskiego napiecia nn 0,4 kV na nieruchomosci ozn. nr 5 , obr. 502 przy ul. Smukalskiej w Bydgoszczy

2019-04-03
sygnatura: WAB.I.6733.23.2019.Ksz
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci podziemnej niskiego napięcia NN - 0,4 kV na nieruchomości ozn. nr ew. 2/1 , obr. 65 przy ul. Słonecznej w Bydgoszczy

2019-04-03
sygnatura: WAB.II.6740.254.2019.AW
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa ulicy Jeżynowej w Bydgoszczy"

2019-04-03
sygnatura: WAB.I.6733.13.2019.Ksz
postanowienie Wojewody w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napiecia nn - 0,4 kV na nieruchomości ozn nr. ew. 5 w obr. 502 przy ul. Smukalskiej w Bydgoszczy

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta