Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2020-01-28
sygnatura: WAB.I.6733.6.2020.MO
wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (...) przy ul. Odrzańskiej w Bydgoszczy

2020-01-28
sygnatura: WAB.I.6733.8.2020.MO
wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy kablowych sieci energetycznych SN i NN wraz z budową oświetlenia (...) przy ul. Witolda Pileckiego w Bydgoszczy

2020-01-28
sygnatura: WAB.I.6733.5.2020.MO
wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (...) w rejonie ulicy Łochowskiej

2020-01-23
sygnatura: WAB.I.6733.7.2020.NSz
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu s/c na terenie dz. ozn. nr ew. 21/2 w obr. 0480 przy ul. Modrakowej w Bydgoszczy.

2020-01-23
sygnatura: WAB.I.6733.10.2020.SJ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ciągu komunikacji pieszo-rowerowej na nieruchomości ozn. nr ew. 1 w obr. 0076 położonej przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy.

2020-01-23
sygnatura: WAB.I.6733.1.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Uznamskiej w Bydgoszczy na terenie działek o nr ew. 49/2, 150/12, 185, 187 w obr. 0486.

2020-01-23
sygnatura: WAB.I.6733.2.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Pilickiej w Bydgoszczy na terenie działek o nr ew. 25, 26/23, 32/1, 33/1, 34/4, 37/9 w obr. 0231.

2020-01-23
sygnatura: WAB.I.6733.3.2020.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w rejonie ulic: Nadrzecznej i Młyńskiej w Bydgoszczy na terenie działek o nr ew. 7/1, 7/2, 10/1 w obr. 0061; 26 w obr 0062.

2020-01-21
sygnatura: WAB.I.6733.102.2019.MO
Obwieszczenie o decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową w rejonie ulic: Wyszyńskiego i Kozackiej w Bydgoszczy na terenie działek wymienionych w obwieszczeniu.


sygnatura: WAB.I.6733.79.2019.MO
decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego cisnienia o przepustowosci Q=25000Nm3/h wraz zasilaniem elektorenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną , AKPIA, uziemienia , odgromową (...) w rejonie ul. Suczyńskiej w Bydgoszczy

2020-01-15
sygnatura: WAB.I.6733.95.2019.SJ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągów niskiego ciśnienia przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy na działkach wymienionych w obwieszczeniu.

2019-10-18
sygnatura: WAB.I.6733.64.2019.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego na funkcję techniczną, biurową i socjalną na terenie dz.nr ew. 2/3 i 2/4 w obr,. 0075 przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta