Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wydział Administracji Budowlanej - WAB

Dyrektor Wydziału Architekt Miasta
Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 203 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 863, 52 58 58 181
fax: 52 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl


Zastępca Dyrektora Wydziału
Grzegorz Rosa

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A pok 204 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 863, 52 58 58 181
fax: 52 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

1)  prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i realizowania ładu architektonicznego miasta

    - konsultacje w sprawach dotyczących procedury niezbędnej dla realizacji inwestycji w pok. 220, 221

        tel.: 52 58 58 329; 525858721 oraz 52 58 58 829;

2)  wykonywanie czynności z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej;

3)  zapewnianie zrównoważonego rozwoju przestrzennego Miasta

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji zadań publicznych w trybie inicjatyw lokalnych
-  Program „Inicjatywy lokalne 25/75”;

 

informacje dotyczące ww. Programu można uzyskać w pok. 220 i 221; tel. 52 5858721 lub 52 5858329

lub na stronie internetowej:

 

Inicjatywy Obywatelskie - program 25/75

 

 

Informacje o zapytaniach ofertowych publikowane są w zakładce ogłoszenia

 

Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (w oparciu o tzw. Specustawę Mieszkaniową) należy składać w siedzibie Wydziału Administracji Budowlanej

pok 210, budynek A przy ul. Grudziądzkiej 9-15  lub w Kancelarii Urzędu Miasta.

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod adresem: mpu.bydgoszcz.pl/

Wgląd do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Wydziału Administracji Budowlanej możliwy jest we wtorki od godziny 8 do 18 w pokoju 207/208 II p. budynek A 

 

Ważna informacja związana z biegiem terminów w postępowaniach administracyjnych!

Informujemy, iż mocą ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. poz. 875), pomimo trwającego nadal stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
z dniem 24 maja 2020r., rozpoczynają swój bieg wszystkie terminy procesowe i sądowe
w postępowaniach administracyjnych, natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu w tym okresie – biegną dalej
.

Wzory wniosków dostępne są pod adresem:

https://um.bydgoszcz.pl/budownictwo/

Informacja o sposobie pobierania opłaty skarbowej za zaświadczenia w zakładce komunikaty Wydziału Administracji Budowlanej

Ważna informacja dotycząca wydawania zaświadczeń przez Wydział Administracji Budowlanej

INFORMACJA

UWAGA!!!

Od 17 grudnia 2016 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 16 września 2016 roku, poz. 1493), obowiązują nowe druki:
- "Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)",
"Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)", "wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)", "Informacja uzupełniająca do powyższych wniosków (B-4)".

Opłaty skarbowe związane ze sprawami Wydziału Administracji Budowlanej uiszcza się:

na nr rachunku bankowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Opłatę skarbową można również wnosić: 

1) w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni.

2) u inkasenta opłaty skarbowej- Pan Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16.

3) w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8-10 w Bydgoszczy.

 

OBWIESZCZENIA DO STRON POSTĘPOWANIANazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów
1. rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
2. rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
3. rejest decyzji o warunkach zabudowy
4. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
5. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
6. rejestr zgłoszeń budowy i przebudowy zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego
 
(Powyższe rejestry dostępne są w zakładce KOMUNIKATY oraz w pokoju 223 w siedzibie Wydziału)  
 


Struktura organizacyjna
Regulamin Wydziału Administacji Budowlanej (pdf 302kB)
Schemat Wydziału Administacji Budowlanej (pdf 27kB)
Klauzula-informacyjna-dotycząca-przetwarzania-danych-osobowych (pdf 63kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący: Wydział Administracji Budowlanej
Opublikował: Wojciech Janik
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej

Data wytworzenia: 2012-11-08
Data publikacji: 2011-11-10
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2020-12-01

Liczba zmian: 87
Liczba odsłon: 203801

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta