Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wydział Organizacyjno - Administracyjny - WOA

Dyrektor Wydziału
Wojciech Jazdon

ul. Niedźwiedzia 4, pok. 205A 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 453
fax: 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl


Zastępca Dyrektora
-

ul. Niedźwiedzia 4, pok. 203A 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 453
fax: 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

1) opracowywanie projektów statutu i regulaminów oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Urzędu;

2) obsługa głównego Konta poczty elektronicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy - urzad@um.bydgoszcz.pl ;

3) nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie;

4) prowadzenie rejestru zarządzeń i poleceń Prezydenta oraz poleceń Sekretarza Miasta;

5) przygotowywanie posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta;

6) prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu;

7) prowadzenie rejestrów pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta;

8) prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem kierowników przedszkoli, szkół i innych jednostek oświatowo - wychowawczych;

9) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu i uprawnionych członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu;

10) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji Rady Miasta;

11) opracowywanie sprawozdań dla Rady Miasta z działalności Prezydenta we współpracy z innymi Wydziałami;

12) realizacja zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców;

13) obsługa interesantów w zakresie kompleksowej informacji dotyczących spraw z zakresu informacji publicznej i działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu;

14) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;

15) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, i prezydenckich oraz referendów;

16) administrowanie budynkami Urzędu;

17) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu:

18) prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki Urzędu;

19) wykonywanie zadań służby bhp i z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych;

20) prowadzenie kancelarii - zapewnienie obsługi pocztowej i kurierskiej oraz dostarczanie na terenie Miasta Bydgoszczy korespondencji Urzędu Miasta.Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Urzędu, 
Ewidencja ilościowo-wartościowa materiałów
(dostępne w pok. 1A-3A, 5A Urzędu, ul. Niedźwiedzia 4, w godzinach pracy Urzędu) 

Rejestr interpelacji wniosków i zapytań radnych,
Rejestr Zarządzeń Prezydenta, 
Rejestr pełnomocnictw i upoważnień,
Zbiór komunikatów i poleceń służbowych Prezydenta
(dostępne w Referacie Organizacyjnym, ul. Niedźwiedzia 4, pok 308A, w godzinach pracy Urzędu

Zbiór protokółów z Kolegium Prezydenta, 
Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Miasta
(dostępne w Referacie Organizacyjnym, ul. Niedźwiedzia 4, pok.305A,w godzinach pracyUrzędu) 

Zbiór Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Monitorów Polskich B
(dostępny w pok. 4A Urzędu, ul. Niedźwiedzia 4, w godzinach pracy Urzędu)

 Struktura organizacyjna
Regulamin - Wydział Organizacyjno-Administracyjny (pdf 880kB)
Schemat - Wydział Organizacyjno-Administracyjny (pdf 64kB)
Rejestr umów za rok 2017 (pdf 2538kB)
Rejestr umów za rok 2018 (pdf 2222kB)
Rejestr umów za styczeń 2019 (pdf 190kB)
Rejestr umów za luty 2019 (pdf 66kB)
Rejestr umów za marzec 2019r. (pdf 98kB)
Rejestr umów za kwiecień 2019r. (pdf 83kB)
rejestr umów za maj 2019 (pdf 443kB)
rejestr umów za czerwiec 2019 roku (pdf 40kB)
rejestr umów za lipiec 2019r. (pdf 62kB)
rejestr umów za sierpień 2019 (pdf 40kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-01-25
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2020-02-11

Liczba zmian: 103
Liczba odsłon: 105791

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta