Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Ogłoszenia

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 86/2021
Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 87/2021
Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 88/2021
Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starczych przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 89/2021
Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych i chorych na Alzheimera przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 90/2021
Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 91/2021
Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.01.2022r. do 28.02.2022r.

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 92/2021
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 93/2021
Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 94/2021
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy w terminie od 01.01.2022r. 31.12.2022r.

2021-11-08
sygnatura: Zarządzenie nr 95/2021
Zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

2021-09-03
sygnatura: Zarządzenie nr 73/2021
Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

2021-07-27
sygnatura: 66/2021
"Świadczenie usług opiekuńczych w ramach tzw. "opieki wytchnieniowej" dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Bydgoszczy – uczestników projektu "Zaopiekowani", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"

2021-06-07
sygnatura: Zarządzenie nr 47/2021
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

2021-05-25
sygnatura: Zarządzenie nr 44/2021
Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

2021-05-25
sygnatura: Zarządzenie nr 43/2021
Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

2021-03-26
sygnatura: BZS.8031.18.2021
Raport końcowy z realizacji programu pn. "Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020"

2021-01-25
sygnatura: Zarządzenie nr 7/2021
Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok

2021-01-21
sygnatura: Zarządzenie nr 6/2021
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

2020-12-09
sygnatura: BZS.8031.46.2020
Konkurs ofert na realizację Programów Polityki Zdrowotnej w 2021 roku dla mieszkańców Bydgoszczy

2020-11-13
sygnatura: BZS.525.2020
Oferty realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych 1/2020

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta