Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

skrytka ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Komunikaty


sygnatura: BZS
Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku

2019-01-14
sygnatura: BZS
Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

2018-09-28
sygnatura: Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Nabór ofert w trybie art. 19a - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych - 2018

2017-12-29
sygnatura: BZS
Informacja o zasadach udzielania w 2018 roku na terenie miasta Bydgoszczy nieodpłatnej pomocy prawnej

2017-10-16
sygnatura: BZS.524.6.6.2017
Publikacja ofert realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


sygnatura: BZS.524.6.2017
Nabór ofert w trybie art. 19a - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych - 2017

2011-05-18
sygnatura: BZS.7330
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Bydgoszczy

2013-10-24
sygnatura: BZS.2150
Wykaz dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi na terenie miasta Bydgoszczy

2015-12-15
sygnatura: WZS-IV.1430.3.2015
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

2015-12-15
sygnatura: WZS-IV.1430.2.2015
NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ZASIŁKU RODZINNEGO W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO - "ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

2014-05-20
sygnatura: WZS-IV.1430.2.2014
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH W SPRAWIE SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

2014-05-14
sygnatura: WZS-IV.1430.1.2014
Komunikat w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

2013-10-24
sygnatura: WZS.VI.2150
Wykaz dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi na terenie miasta Bydgoszczy

2012-11-30
sygnatura: WZS-IV.1430.4.2012
Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

2012-07-10
sygnatura: WZS-IV.1430.3.2012
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (lipiec-grudzień 2012 r.)

2012-05-22
sygnatura: WZS-IV.1430.2.2012
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

2012-01-02
sygnatura: WZS-IV.1430.1.2012
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

2011-12-19
sygnatura: WZS-IV.1430.3.2011
Komunikat w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka realizowanej z budżetu miasta Bydgoszczy

2011-10-10
sygnatura: WZS-IV.1430.2.2011
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2011-01-14
sygnatura: wss.
zaświadczenie lekarskie

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta