Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

"Małe granty" - tryb przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2021-09-01
sygnatura: BBS.525.1.2021

Termin składania ofert: 2021-12-31

Zainteresowane organizacje pozarządowe zachęcamy do składania ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - w trybie tzw. "małych grantów". Pula środków na 2021 rok wynosi 55.000 zł.

Informujemy, że Prezydent Miasta Bydgoszczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

b) zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami), licząc od daty złożenia oferty,

c) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł.

Aby złożyć ofertę realizacji zadania należy skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji Witkac.pl, pod adresem www.witkac.pl.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zarówno w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, jak i w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl - zawierającej zgodną sumę kontrolną oraz podpisanej przez upoważnione osoby.

Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoskie Biuro Seniora, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

________ PONIŻEJ BIEŻĄCA INFORMACJA O SKŁADANYCH OFERTACH ________

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.18.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Wigilia dla fordońskich Seniorów”

Nazwa oferenta: Fundacja Dum Spiro Spero

Termin realizacji zadania: od 25 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4.540,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 14 października 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 7 października 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.17.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Bydgoska złota jesień – cykl wycieczek krajoznawczych dla bydgoskich seniorów”

Nazwa oferenta: Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”

Termin realizacji zadania: od 15 listopada 2021 r. do 19 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2.240,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 14 października 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 7 października 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.16.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Aktywny senior”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „ALWERNIA”

Termin realizacji zadania: od 23 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4.460,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 12 października 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 5 października 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.15.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Wydanie podręcznika pod nazwą ABC Konsumenta – poradnik praktyczny dla seniorów”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie PACTUM

Termin realizacji zadania: od 1 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 8.512,29 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 12 października 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 5 października 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.14.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Zostań EkoSeniorem”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy

Termin realizacji zadania: od 20 października 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2.750,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 6 października 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 29 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.13.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Kreatywne hobby seniora”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy

Termin realizacji zadania: od 20 października 2021 r. do 21 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5.220,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 6 października 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 29 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.12.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Błonie wczoraj i dziś – warsztaty plastyczne przeznaczone dla seniorów”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy

Termin realizacji zadania: od 2 listopada 2021 r. do 4 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2.300,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 5 października 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 28 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.11.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Fantazmatyczne spotkania dla seniorów”

Nazwa oferenta: Fundacja artystyczno-eventowa „Fantazmat”

Termin realizacji zadania: od 17 października 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4.400,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 28 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 21 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.10.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Powróćmy jak za dawnych lat”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Feliks

Termin realizacji zadania: od 15 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 28 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 21 września 2021 r.

_____ 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.9.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Ćwierćwiecze Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Nazwa oferenta: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora

Termin realizacji zadania: od 1 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2.400,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 28 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 21 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.8.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Integrujące Rękodzieło Seniora”

Nazwa oferenta: Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic

Termin realizacji zadania: od 3 października 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4.520,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 27 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 20 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.7.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Zwiedzamy Polskę i odpoczywamy”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Akcja Zdrowie

Termin realizacji zadania: od 30 września 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5.350,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 27 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 20 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.6.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Senior Meloman - Koncert muzyki polskiej”

Nazwa oferenta: Fundacja Aktywności Artystycznych i Wspierania Inicjatyw Muzycznych MAGNA ARTIS

Termin realizacji zadania: od 10 października 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4.966,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 24 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 17 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.5.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Senior w warsztacie”

Nazwa oferenta: Fundacja Aktywny Warsztat

Termin realizacji zadania: od 24 października 2021 r. do 19 października 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5.040,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 22 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 15 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.4.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
„Miasto od strony rzeki – rejs z przewodnikiem rzeka Brdą + impreza integracyjna z ogniskiem w YKP dla osób 65+”

Nazwa oferenta: Yacht Klub Polski Bydgoszcz

Termin realizacji zadania: od 30 września 2021 r. do 31 października 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 21 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 14 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.3.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Zaśpiewaj ze mną: spotkanie przy mikrofonie”

Nazwa oferenta: Fundacja Story Art

Termin realizacji zadania: od 1 października 2021 r. do 28 października 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 6.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 21 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 14 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.2.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Seniorzy poznają bydgoską naturę”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie zwykłe Obywatel Działa

Termin realizacji zadania: od 3 października 2021 r. do 18 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 3.050,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 20 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 13 września 2021 r.

_____

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: BBS.525.1.2021 (kliknij aby otworzyć)

Rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Srebrna Generacja”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka

Termin realizacji zadania: od 26 września 2021 r. do 23 grudnia 2021 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5.255,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bydgoskiego Biura Seniora
pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Biuro Seniora,
ul. Niedźwiedzia 4, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bbs@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 17 września 2021 r.

Bydgoszcz, dnia 10 września 2021 r.

_____

 

 Pokaż metkę

Informację wytworzył: Koordynator Bydgoskiego Biura Seniora
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Łukasz Kosz
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2021-09-01
Data publikacji: 2021-08-25
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-10-07

Liczba zmian: 18
Liczba odsłon: 641

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta