Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

"Małe granty" - tryb przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-02-25
sygnatura: BKB-I.525.1.2019

Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury w trybie pozakonkursowym

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
b) zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami), licząc od daty złożenia oferty,
c) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł.

Zainteresowane organizacje pozarządowe serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego - w trybie tzw. "małych grantów". Pula środków na 2019 rok: 100.000,00 zł.  

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu Witkac.pl ( https://witkac.pl/strona ) oraz oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl - zawierającej zgodną sumę kontrolną oraz podpisanej przez upoważnione osoby.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.

Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków.


Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.2.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): XII Bliny Prawosławne

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Teatr Na Barce”

Termin realizacji zadania: od 3 marca 2019 r. do 23 marca 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 3.500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 13 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2019 r.

 BKB.I.525.2.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.4.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): VII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Architektura i woda”

Nazwa oferenta: Fundacja „Rozwój Utp”

Termin realizacji zadania: od 7 kwietnia 2019 r. do 9 czerwca 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5.800,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 13 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2019 r.

BKB.I.525.4.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.5.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): BYDGOSKI FESTIWAL PIEKNEGO CZYTANIA IM. KAZIMIERZA HOFFMANA pn. „Wybieramy mistrzów pięknego czytania grodu and Brdą”, IX edycja

Nazwa oferenta: FUNDACJA BOOKCROSSING POLSKA
Termin realizacji zadania: od 11 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2.958,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 13 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2019 r.


BKB.I.525.5.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.7.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): II Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Chóralny „Musica In Urbe” w Bydgoszczy, 27-28.04.2019

Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE „CHÓR KAMERALNY AKOLADA”
Termin realizacji zadania: od 26 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2019 r.

BKB.I.525.7.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.8.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): 18 Sejmik Seniorów oraz podsumowanie
50 Ogólnopolskiego konkursu „Laur Seniora”

Nazwa oferenta: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora
Termin realizacji zadania: od 11 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 7.450,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 19 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2019 r.

BKB.I.525.8.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.9.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Larperiada – cykl spotkań z kulturą przeżywania (edycja 2)

Nazwa oferenta: Fundacja artystyczno-eventowa „Fantazmat”
Termin realizacji zadania: od 7 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 6.400,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 19 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2019 r.

BKB.I.525.9.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.10.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Podróż ponad czasem i przestrzenią. Moniuszko i Komeda na 9 strunowych skrzypcach. Bydgoszcz 2019

Nazwa oferenta: Fundacja „BORYNA”. Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką
Termin realizacji zadania: od 29 marca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 21 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2019 r.

BKB.I.525.10.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.11.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Cultural activities and projects Bydgoszcz-Bruksela. XV Spotkanie Europa Cafe w Bydgoszczy

Nazwa oferenta: Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Termin realizacji zadania: od 18 marca 2019 r. do 25 maja 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5.900,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 22 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 15 marca 2019 r.

BKB.I.525.11.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.13.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Pilot Festiwalu Teatralnego Sytuacje/Relacje

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Teatralne „Juvenkracja”
Termin realizacji zadania: od 25 marca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 22 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 15 marca 2019 r.

BKB.I.525.13.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.14.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Wojtek Moskwa – Sansara – wystawa fotografii i warsztaty fotografii analogowej – Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

Nazwa oferenta: „GAUDEAMUS”
Termin realizacji zadania: od 25 kwietnia 2019 r. do 18 maja 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 9.978,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 25 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 18 marca 2019 r.

BKB.I.525.14.2019

Komunikat:

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty: BKB-I.525.12.2019

Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Audiowizualne Archiwum Mózgu

Nazwa oferenta: „mózg Foundation – Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych”
Termin realizacji zadania: od 5 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Biura Kultury Bydgoskiej pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Kultury Bydgoskiej, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: bkb@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 27 marca 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2019 r.


BKB.I.525.12.2019
 Pokaż metkę

Informację wytworzył: Magdalena Zdończyk - dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej
Podmiot publikujący: Biuro Kultury Bydgoskiej
Opublikował: Radosław Chmara
Zatwierdził: Dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej

Data wytworzenia: 2013-02-05
Data publikacji: 2013-02-05
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-03-20

Liczba zmian: 765
Liczba odsłon: 22917

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta