Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Ogłoszenia

2019-07-01
sygnatura: BKB.I.3032.7.2019
III edycja konkursu 2019 roku - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

2019-05-16
sygnatura: BKB.I.2111.1.2019
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pn.: Teatr Kameralny w Bydgoszczy.

2019-05-17
sygnatura: BKB.I.2111.2.2019
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pn.: Park Kultury w Bydgoszczy

2019-02-26
sygnatura: BKB.I.3032.6.2019
II edycja konkursu 2019 roku - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

2019-01-03
sygnatura: BKB-I.524.10.2018
Otwarty konkurs ofert nr 5 na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych

2019-01-03
sygnatura: BKB-I.524.10.2018
Otwarty konkurs ofert nr 4 na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych.

2019-01-03
sygnatura: BKB-I.524.10.2018
Otwarty konkurs ofert nr 3 na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy.

2019-01-03
sygnatura: BKB-I.524.10.2018
Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej.

2019-01-03
sygnatura: BKB-I.524.10.2018
Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy

2019-01-03
sygnatura: BKB.I.403.1.2019
Bydgoska Literacka Nagroda Roku 2018 "Strzała Łuczniczki".

2018-11-13
sygnatura: BKB-I.524.10.2018
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy

2018-10-25
sygnatura: BKB.I.3032.10.2018
I edycja konkursu 2019 roku - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

2018-11-05
sygnatura: BKB.I.3032.1.2019
Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta i stypendia artystyczne - 2019

2018-06-12
sygnatura: BKB.I.3032.8.2018
III edycja konkursu 2018 roku - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury

2018-04-17
sygnatura: BKB-I.524.6.2018
Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Rezydencje artystyczne

2018-02-08
sygnatura: BKB.I.3032.6.2018
II edycja konkursu 2018 roku - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

2019-02-25
sygnatura: BKB-I.525.1.2019
"Małe granty" - tryb przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-01-03
sygnatura: BKB.I.403.1.2018
Bydgoska Literacka Nagroda Roku 2017 "Strzała Łuczniczki".

2017-11-14
sygnatura: BKB-I.524.15.2017
Otwarty konkurs ofert nr 5 na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych

2017-11-14
sygnatura: BKB-I.524.15.2017
Otwarty konkurs ofert nr 4 na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych.

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta