Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

Praca Urzędu Miasta w dniu 14 sierpnia

Infolinia

800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

 


Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Biuro Kultury Bydgoskiej - BKB

Dyrektor
Magdalena Zdończyk

ul. Sielanka 8A (I piętro) 85-073 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 189
fax: 52 58 58 832
email: bkb@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania
1) kompleksowa realizacja ustawowych zadań samorządu w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury,

2) współpraca z bydgoskim środowiskiem twórczym, organizacyjnymi pozarządowymi oraz innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu kultury.


Klauzula informacyjna RODO

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr Instytucji Kultury

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

1.Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2.Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3.Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4.Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

5.Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

6.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

7.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

8.Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

9.Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

10.Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

11.Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

12.Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

Rejestr Instytucji Kultury Miasta Bydgoszczy

Księga rejestrowa Galerii Miejskiej bwa


Księga rejestrowa Miejskiego Centrum Kultury


Księga rejestrowa Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego

Księga rejestrowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki
  

Księga rejestrowa Teatru Kameralnego

Księga Rejestrowa Parku Kultury
 
 Struktura organizacyjna
Biuro Kultury Bydgoskiej (pdf 78kB)
Schemat Organizacyjny Biura (pdf 9kB)
Rejestr umów za rok 2017 (pdf 229kB)
Rejestr umów za rok 2018 (pdf 213kB)
Rejestr umów za rok 2019 (pdf 1367kB)
Rejestr umów za rok 2020 (pdf 337kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Magdalena Zdończyk - dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej
Podmiot publikujący: Biuro Kultury Bydgoskiej
Opublikował: Radosław Chmara
Zatwierdził: Dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej

Data wytworzenia: 2011-01-05
Data publikacji: 2011-01-05
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2020-08-10

Liczba zmian: 61
Liczba odsłon: 67030

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta