Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Księga rejestrowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki

Księga rejestrowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki

Numer wpisu do rejestru : 4
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu utworzenia instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1. 21.05.2012 r Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy Przedmiotem działania Teatru  jest krzewienie kultury teatralnej poprzez organizowanie przedstawień teatralnych przy pomocy zawodowych zespołów własnych i obcych 85-071 Bydgoszcz Al. Mickiewicza 2 Miasto Bydgoszcz Akt o utworzeniu instytucji – Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19.04.1949 r. M.P. cz.A Nr 45 z dnia 16.07.1949 r. - 000279025  - Magdalena Zdończyk
2. 03.04.2013 r. Przedmiotem działania Teatru jest  działalność artystyczna w dziedzinie teatru, prowadzona w oparciu o stały zespół artystyczny oraz twórców i artystów angażowanych dodatkowo. - - - - - Magdalena Zdończyk

Dział II – Organizacja instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6 7 8
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich uprawnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 1. 21.05.2012 r.
Złożono statut zatwierdzony  przez organ założycielski – Uchwała Nr XXIV/731/00 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26.04.2000 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu w Bydgoszczy, zmieniona Uchwałą Nr XXVI/819/00 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.06.2000 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz Uchwałą  Nr VI/89/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26.02.2003 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Polskiego im. H.Konieczki Dyrektor
Paweł Łysak

Zastępca dyrektora ds. programowych Paweł  Sztarbowski
Główny księgowy
Jacek Grabarczyk
Magdalena Zdończyk
 2. 03.04.2013 r. Złożono statut zatwierdzony przez organ założycielski – Uchwała Nr XXXVIII/809/13 Rady Miasta Bydgoszczy dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu im.Hieronima Konieczki w Bydgoszczy  - - Magdalena Zdończyk
 3. 31.08.2014 r.  - Z wpisu nr  1 wykreśla się  - Dyrektor Paweł Łysak  -  - Zarządzenie nr 472/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie odwołania Dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy Magdalena Zdończyk
 4. 01.09.2014 r.  - Dyrektor
Paweł Wodziński
 -  - Zarządzenie nr 473/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy Magdalena Zdończyk
 5.  12.09.2014 Z wpisu nr  1 wykreśla się  - Zastępca dyrektora ds. programowych Paweł  Sztarbowski  -  -  - Magdalena Zdończyk
 6. 12.09.2014   - Zastępca dyrektora ds. programowych Bartosz Frąckowiak  -  -  - Magdalena Zdończyk
 7.  01.09.2017  - Z wypisu nr 4 wykreśla się - Dyrektor Paweł Wodziński  -  -  - Magdalena Zdończyk
 8.  01.09.2017 Dyrektor 
Łukasz Gajdzis 
 -  -  Zarządzenie nr 483/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy Magdalena Zdończyk
  9.  01.10.2017  - Z wpisu nr 6 wykreśla się - Zastępca  dyrektora ds. programowych Bartosz Frąckowiak  - Magdalena Zdończyk
 10.  09.10.2017  - Zastępca dyrektora ds. programowych Anna Kosmala  - Magdalena Zdończyk
 11  01.02.2018  - Zastępca dyrektora – Anna Kosmala  -  - Regulamin organizacyjny Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy nadany w dniu 1 lutego 2018 r. Magdalena Zdończyk

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru   rocznego sprawozdania finansowego Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1. 21.05.2012 r Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2010- Zarządzenie  Nr 508/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 .06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Polskiego im.H.Konieczki - - Magdalena Zdończyk
2. 17.12.2012 r. Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2011- Zarządzenie  Nr  428/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 .06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  na dzień  31.12.2011 roku za okres  od 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011  roku Teatru Polskiego im. H. Konieczki  w Bydgoszczy - - Magdalena Zdończyk
3. 26.06.2013 r. Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2012- Zarządzenie  Nr  373/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia  13.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  na dzień  31.12.2012  roku za okres  od 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012  roku Teatru Polskiego im. H. Konieczki  w Bydgoszczy - - Magdalena Zdończyk
4.  03.06.2014 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2013 - Zarządzenie Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia  21.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  na dzień  31.12.2013  roku za okres  od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013  roku Teatru Polskiego im. H. Konieczki  w Bydgoszczy  -  - Magdalena Zdończyk
5.  18.06.2015 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2014 - Zarządzenie Nr 312/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień  31.12.2014  roku za okres  od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014  roku Teatru Polskiego im. H. Konieczki  w Bydgoszczy  - Magdalena Zdończyk
6. 06.06.2016  Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2015 - Zarządzenie Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień  31.12.2015  roku za okres  od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015  roku Teatru Polskiego im. H. Konieczki  w Bydgoszczy  - Magdalena Zdończyk
7. 15.05.2017  Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2016 - Zarządzenie Nr 283/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień  31.12.2016  roku za okres od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016  roku Teatru Polskiego im. H. Konieczki  w Bydgoszczy  -  - Magdalena Zdończyk
8.  18.04.2018 Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2017 - Zarządzenie Nr 214/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień  31.12.2017  roku za okres od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017  roku Teatru Polskiego im. H. Konieczki  w Bydgoszczy  -  - Magdalena Zdończyk
9. 13.05.2019  Zatwierdzono bilans instytucji za rok 2018 - Zarządzenie Nr 383/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień  31.12.2018  roku za okres od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018  roku Teatru Polskiego im. H. Konieczki  w Bydgoszczy  -   Magdalena Zdończyk 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: nie dokonano
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Magdalena Zdończyk - dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej
Podmiot publikujący: Biuro Kultury Bydgoskiej
Opublikował: Radosław Chmara
Zatwierdził: Dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej

Data wytworzenia: 2013-06-28
Data publikacji: 2013-06-28
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2019-05-15

Liczba zmian: 26
Liczba odsłon: 1619

powrót | wyślij link do tej strony